Algemene voorwaarden

Al onze offertes gaan vergezeld van onze bij de KvK gedeponeerde algemene voorwaarden.