De medewerkers van CrowdProfessionals geven ondermeer advies, maken analyses en operationele plannen op het gebied van veiligheid, crowd management en mobiliteit, verrichten audits en geven trainingen. Meestal werken wij in omgevingen waar grote groepen mensen in korte tijd bijeenkomen in een relatief klein gebied. Dat kan een evenemententerrein of -locatie zijn of een stadion, maar ook een museum, ov-hub of stadsplein. Hoewel wij ons primair bezighouden met safety komen wij de afgelopen jaren werken ook steeds vaker de securityvraag tegen en werken wij geregeld samen met buitenlandse partijen, waaronder partijen die zich bezighouden met “Corporate Business Security”. Trainer/adviseur Roelf Pot ziet overeenkomsten in de werkwijzen.

Steeds vaker stellen wij onszelf daarbij de vraag welke overeenkomsten er zijn tussen enerzijds bijvoorbeeld het beveiligen van high risk locaties als chemische fabrieken en ambassades of besloten aandeelhoudersvergaderingen en anderzijds de grootschalige evenementen en locaties in Nederland en België; de sector waarin wij met name werkzaam zijn. Ik wil hier middels deze blog graag eens op inzoomen omdat er wel degelijk overeenkomsten zijn.

Op de eerste plaats geldt bij beiden eenzelfde basisgedachte: “Ongewenste personen of groepen houden we bij voorkeur al (ruim) buiten het gebied tegen”. Die filosofie vormt direct ook de link naar de zogenaamde “ringen—beveiligingsstrategie” waarbij meestal uitgegaan wordt van 3 ringen:

  • De binnenring,
  • De buitenring en
  • De informatiering.

Binnen deze strategie kent iedere ring haar eigen maatregelen. Overigens zijn er ook modellen met meer ringen, maar het aantal ringen is afhankelijk van de eigen beïnvloedingssfeer en -mogelijkheden. Zo werken de Israëlische veiligheidsdiensten bijvoorbeeld met 7 ringen waarbij ondermeer de fysieke afscherming van de landsgrenzen en het doorlichten van personen onderdeel zijn van de strategie. Wij beperken ons tot de 3 ringen waar wij wel invloed op uit kunnen oefenen:

  1: Binnenring

De binnenring betreft de fysieke locatie; het evenemententerrein, plein, stadion of evenementenhal. Het omvat het gehele terrein binnen de hekken of perimeter. Ongewenste personen of groepen moeten hier zeker geweerd worden. Ten eerste omdat ze in de massa lastig lokaliseerbaar zijn en relatief ongezien crimineel of wangedrag kunnen uitvoeren, maar ook omdat ingrijpen door beveiliging altijd ten koste zal gaan van de sfeer, veiligheid en beleving (guest experience) die met zoveel zorg, inzet en geld werd gecreëerd. Als personen of zelfs groepen hier pas worden gelokaliseerd hebben de informatiering (3) en de buitenring (2) niet goed gefunctioneerd.

 2: Buitenring

De buitenring is voor de beveiliging de makkelijkst “verdedigbare” barrière omdat het fysiek begrensd wordt door een hek of perimeter. Doordat de grens ligt bij de entree tot het gebied of de visitatie en kaartcontrole is dit gebied relatief goed controleerbaar. De in- en uitstroomroutes naar parkeerplaatsen, fietsenstallingen, kiss&ride en pendelbushaltes behoort tot de buitenring, maar is minder goed controleerbaar. Waar we bij evenementen een grijs gebied hebben is het gebied in de corporate security-strategie vrijwel altijd beter (“harder”) doordat het gevormd wordt door een hek of deur. Bij evenementen(locaties) is dit “grijze gebied” nu juist het meest kwetsbaar gebleken in de voorbije periode. Juist hier zijn veel zakkenrollers actief of vinden aanslagen plaats.

Het bijkomend voordeel van deze ring is dat bezoekers over vooraf bepaalde routes moeten bewegen. Afwijkend gedrag valt daarbij direct op voor geoefende ogen. Dit gebied is dus bij uitstek het ideale gebied om te observeren en spotters of profilers in te zetten. Zij die goed opgeleid zijn en weten waar zij op moeten letten kunnen hier crimineel en (ander) afwijkend gedrag in vroegtijdig stadium herkennen. Het is dan ook niet voor niets dat wij steeds vaker gevraagd worden om profilers op te leiden en/of in te zetten in de 2e ring van evenementgebieden en -locaties.

Voorbeelden van situaties die wij aantroffen bij inzet van profilers:

  • Dealers op en rond parkeerplaatsen, op campings en voor entreegebieden
  • Cashgeld-koeriers tussen camping en aeria’s
  • Personen met nep-bedrijfskleding en valse polsbandjes bij crew-entrees
  • Een nep-cameraploeg
  • Personen met terreinverboden in bezit van tickets op andermans naam
  • Zakkenrollers
  • Tickethandelaren

Maar ook anderen vielen op. Denk dan aan persoonsbeveiligers en politiemensen in burger.

Voor het leren spotten van afwijkend gedrag geldt: ”Je ziet het pas als je geleerd is waar je naar moet kijken”. Daarover in een andere blog later meer.

3: Informatiering

De 3e en laatste ring is de informatiering. Deze, volledig digitale, ring gaat over het verzamelen en veredelen van informatie. Openbare informatie op social media bijvoorbeeld, informatie vanuit of over mensen die niet blij zijn met het evenement of de activiteiten, bijvoorbeeld activisten of omwonenden die overlast ervaren, maar ook bezoekers die kaartjes hebben gekocht op verkeerde platforms of op naam van andere mensen omdat zij niet welkom zijn op het evenement.

In Nederland is dit een nogal gevoelig punt, maar wij zien steeds vaker organisaties die de tickets koppelen aan ID’s en daarnaast ook werken met ontzeggingen; een “zwarte” lijst met mensen die eerder ernstig in de fout zijn gegaan en (tijdelijk) niet welkom zijn. Qua privacy kan dit lastig gevonden worden, maar als u zich realiseert dat dat wij steeds vaker criminele groepen uit de “Balkan” en personen uit Zuid-Amerika tegenkomen die niets anders doen dan diefstallen plegen op grote festivals en evenementen snapt u ook dat hier nog veel te winnen valt.

Het inzetten van inrij beperkende maatregelen kan weliswaar bijzonder nuttig zijn, maar het moet wel onderdeel zijn van een totaal veiligheidsarrangement voor ring 2; bijvoorbeeld in combinatie met profilers zodat dreiging ook proactief gesignaleerd kan worden. Ook de inzet van response teams in ring 2 (herkenbare security al dan niet in combinatie met politie) is dan een voorwaarde om ook daadwerkelijk adequaat en tijdig in te kunnen grijpen. Vanzelfsprekend vormt ook het maken van afspraken met gemeente en politie een wezenlijk onderdeel van het security-arrangement.

Onze visie

In onze perceptie bestaat de basis van een goed security arrangement uit zeker 3 ringen. In Nederland en België zien wij daarbij nog te weinig inzet in de 2e ring, terwijl in onze visie juist daar eenvoudig grote winst te behalen valt. Beter daar problemen afvangen dan binnen problemen moeten oplossen!

Wilt u reageren?  Graag!

U kunt mij bereiken via rpot@crowdprofessionals.nl

 

Roelf Pot

Adviseur & trainer