Sinds enige tijd bevinden we ons in een strenge lockdown vanwege de nog steeds (te) hoge besmettingsgraad door Covid-19. Recent mochten winkels gelukkig weer een stukje meer open voor het zogenaamde ‘Click & Collect. Wat leren we van deze ervaringen voor het verder openstellen van winkels en winkelgebieden? 

Click & Collect was medio februari de eerste stap in de versoepeling van de winkelsluitingen in de lockdown. Bij Click & Collect doet een klant via internet of per telefoon een bestelling, maar in plaats van te wachten tot de postbode het pakket na een aantal dagen aflevert, haalt hij deze nog dezelfde dag op in de desbetreffende winkel. Om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen, ondersteunt CrowdProfessionals gemeenten en ondernemers bij het juist toepassen van de regels en social distancing in de 1,5 metersamenleving.  

Inzet cityhosts 

Hosts worden in veel stadscentra ingezet om het publiek welkom te heten en de juiste richting te wijzen. De coronacrisis heeft geleid tot een grotere inzet van dergelijke hospitalitymedewerkers. Naast de reguliere verwelkomende en gidsende taak, moeten zij ook bezoekers actief wijzen op het belang van het houden van voldoende afstand tot elkaar. CrowdProfessionals biedt met behulp van adviezen en trainingen achtergrond voor deze nieuwe rol en maakt daarmee de inzet van hosts effectiever en efficiënter. De getrainde en juist geïnstrueerde hosts zijn veel beter voorbereid op het publiek dat bijvoorbeeld voor Click & Collect de binnenstad bezoekt. Zij hebben inzicht in gedrag van publiek en zijn daardoor in staat op een juiste wijze om te gaan met de soms oplopende weerstand van het publiek en ondernemers tegen de coronamaatregelen 

Ervaringen van onze adviseurs  

Wij hebben goede ervaringen opgedaan met het inzetten van de hosts in een mooie publiek-private samenwerking met Toezicht en Handhaving in de gemeente Zeist. Voor de lockdown hebben dezelfde hosts overigens ook zelfstandig al een goede bijdrage geleverd aan het reguleren van de publieksstromen in deze gemeente. CrowdProfessionals heeft voor de winkelgebieden in Zeist het onderliggende crowd managementplan en een werkinstructie voor deze hosts opgesteld. Toen door de lockdown de bezoekersstromen tijdelijk niet aanwezig waren in het gebied lag de uitvoering van dat plan natuurlijk even stil, maar Click & Collect gaf aanleiding om een aantal hosts opnieuw in te zetten. Vanuit een inmiddels hechte samenwerking werden onze hosts 1op1 gekoppeld aan een toezichthouder van de gemeente, waardoor effectief dubbel zoveel posten op straat aanwezig konden zijn. Daarmee werd niet alleen meer slagkracht ten aanzien van handhaving mogelijk, maar veel belangrijker is dat de, in overgrote mate zeer welwillende, ondernemers daarmee op goede wijze ondersteund worden in het uitvoeren van de soms snel veranderende maatregelen. Doordat we deze hosts vooraf hebben voorzien van een juiste kennis en uitgebreide werkinstructie, hebben zij naar volle tevredenheid van de gemeente een mooie bijdrage geleverd aan het inrichten en uitvoeren van Click & Collect. Dit is uiteraard waardevol om voort te zetten bij de verdere heropening van de winkels. 

Snelle interventies middels een totaalconcept 

CrowdProfessionals kan snel en flexibel optreden, maar kan ook een breed pallet aan crowd management-maatregelen inzetten. Wij benaderen de aanpak vanuit de behoefte in een specifieke situatie en bepalen aan de hand daarvan welke aanpak wij adviseren. Voor zeer ingewikkelde locaties kan bijvoorbeeld een crowd simulatie het advies zijn. Deze geeft vooraf meer inzicht in de verschillende publieksstromen en de voorzienbare effecten van nieuwe maatregelen.  

Wij hebben in de voorbije maanden in tal van steden, gebouwen en gebieden ruime ervaring opgebouwd met het crowd management vanwege corona, zoals social distancing, doorstroming en wachtrijmanagement. Wij vormden crowd managementplannen voor een groot aantal binnensteden, gebouwen en locaties zoals weekmarkten. CrowdProfessionals levert een totaalconcept waarbij wij naast de planvorming ook de totale operationele zorg in de uitvoering van de plannen kunnen overnemen, door de gecoördineerde inzet van hosts, beveiligingsmedewerkers en bijvoorbeeld tel- en camerasystemen. Zo verbinden wij alle schakels voor de meest effectieve aanpak!