Ondernemersvereniging Tuinen van West uit Amsterdam vroeg CrowdProfessionals in 2019 om te kijken op welke wijze er omgegaan kon worden met het evenementenverkeer dat voortkwam uit de evenementen die plaatsvinden op hun evenemententerrein, de Polderheuvel. De mobiliteitsadviseurs van CrowdProfessionals hebben hiervoor een op de locatie afgestemd mobiliteitsmanagementplan (MMP) geschreven. Dit MMP is nu de standaard geworden, die de organisatoren op deze locatie helpt met hun mobiliteitsaanpak.

Het mobiliteitsmanagementplan als basis

Gelegen aan de rand van Amsterdam Nieuw-West en ingeklemd tussen de ringvaart Haarlemmermeer, Halfweg en de Haarlemmerweg, heeft het gebied Tuinen van West diverse uitdagingen op het gebied van mobiliteit. De Polderheuvel als evenemententerrein kan meer dan 15.000 bezoekers ontvangen, maar de omgeving van het evenemententerrein kan al de extra verkeersbewegingen die een evenement met deze omvang met zich meebrengt niet aan.

Tuinen van West is een heel groengebied. De natuur krijgt op allerlei manieren de ruimte. Zo zijn er stukken land waar de natuur zijn gang mag gaan, zijn er diverse tuinparken en zijn er bedrijven gehuisvest die zich met stadslandbouw bezighouden. Daarnaast zijn er diverse sport- en recreatiebedrijven.

CrowdProfessionals heeft daarom gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van het gebied. Welke gebieden zijn bruikbaar als parkeerplaats, fietsenstalling, pendelbushalte etc. Daarnaast is gekeken naar de ontsluitingen van het gebied. Welke wegen kunnen gebruikt worden om al het evenementenverkeer te verwerken en welke wegen zijn hier minder geschikt voor. Dit alles met het gegeven dat ook de bewoners en gebruikers van dit gebied hun huis of onderneming moeten kunnen bereiken, maar hier ook vooral zo min mogelijk overlast van ondervinden.

Daarnaast zijn diverse partijen gevraagd hun visie te geven op het evenementenverkeer rondom de Polderheuvel. Met al deze gegevens is het MMP geschreven. Hierin is per locatie in het gebied opgenomen welke vervoersmodaliteit hier een plek kan krijgen, en hoeveel dit er kunnen zijn. Het MMP helpt de evenementenorganisator om zijn modal split te berekenen en aan de hand van de uitkomsten van deze modal split, elke vervoersmodaliteit een plek te geven in het gebied rondom de Polderheuvel. Ook worden (preventie)maatregelen in het MMP genoemd, die organistoren kunnen inzetten om de overlast voor omwonenden en ondernemers zo klein mogelijk te houden.

Met het MMP als basis kunnen evenementenorganisatoren  een onderbouwd mobiliteitsplan (laten) schrijven. Na oplevering van het mobiliteitsmanagementplan zorgde de Covid-pandemie ervoor dat geen enkel evenement door mocht gaan. Daarom konden de mobiliteitsplannen met het MMP als basis pas in het evenementenseizoen van 2022 gebruikt worden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Evenementenorganisatoren zetten CrowdProfessionals in

Op de Polderheuvel worden nu drie flinke evenementen georganiseerd. Op 11 juni 2022 vond Komm Schön Alter plaats. Op 2 juli 2022 was het de beurt aan Chin Chin Festival en ZeeZout Festival sloot op 3 september 2022 af. De drie evenementen hebben bezoekersaantallen tussen de 12.000 en 15.000 bezoekers. Zij hebben ieder hun eigen identiteit en doelgroep. Dat zorgt ervoor dat alle drie de evenementen ook een totaal verschillende modal split hebben en er dus goed gekeken moest worden op welke locatie in het gebied, welke vervoersmodaliteit geplaatst werd.

Voor al deze evenementen schreef CrowdProfessionals op verzoek van de organisatoren de mobiliteitsplannen op basis van het MMP. Voor de tijdelijke verkeersmaatregelen en de inzet van verkeersregelaars werden partijen ingeschakeld die goed bekend zijn met het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen en het leveren van verkeersregelaars tijdens evenementen.

Verbeterpunten signaleren en doorvoeren

Tijdens Komm Schön Alter heeft een adviseur van CrowdProfessionals geobserveerd tijdens de uitvoer van het mobiliteitsplan. Hij beoordeelde hoe de plannen werden uitgevoerd en of het plan daadwerkelijk werkte zoals dit vooraf voorzien was. Op enkele kleine verbeterpunten na, is de uitvoer van dit plan goed verlopen.

De verbeterpunten die voorkwamen uit observatie en evaluatie van Komm Schön Alter zijn direct doorgevoerd in de planvorming van Chin Chin Festival. Hier leverde CrowdProfessionals de veiligheids- en mobiliteitscoördinator. Samen met de operationeel coördinator van de verkeersregelaars gaf de mobiliteitscoördinator sturing aan de uitvoer van het mobiliteitsplan. Hier lag de uitdaging vooral in een aantal onvoorziene omstandigheden die in de omgeving speelde. Door snel te schakelen kon de uitstroom van het evenement doorgaan zoals gepland en verliep de uitvoer van de plannen zonder noemenswaardige incidenten.

Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en ook tijdens Chin Chin Festival kwamen er verbeterpunten bovendrijven. Deze punten zijn vervolgens weer verwerkt in de mobiliteitsplannen van ZeeZout Festival. Door het lokale karakter van dit evenement lag de focus niet op het managen van de bezoeker die met auto’s kwamen (dit waren maximaal 60 auto’s), maar op een enorm aantal fietsen, taxi’s en ander besteld vervoer. Door van tevoren goede afspraken te maken met de taxibedrijven, kreeg elk van deze modaliteiten een plek in het gebied.

Voor alle evenementen was het uitgangspunt dat de overlast voor bewoners en gebruikers van het gebied zo minimaal mogelijk moest zijn. Ondernemers zijn van tevoren geïnformeerd met de routes voor hun klanten, bewoners hebben een bewonersbrief gehad en om het wild parkeren in hun straat tegen gaan zijn deze straten afgezet voor het overige verkeer.

Door in gesprek te blijven met alle partijen in dit gebied, te kijken naar de belangen van bewoners en ondernemers en verwachtingen kan scheppen naar deze partijen, wordt dit gebied geschikt gemaakt voor zowel evenementen als het dagelijks gebruik. De ervaring van de Polderheuvel leert ons dat het echt helpt om een op de locatie afgestemd MMP aan te bieden, als basis voor de mobiliteitsplannen van evenementen!