Voor veel organisatoren en locaties maken wij risico-, capaciteits- en/of mobiliteitsanalyses of ontruimingsconcepten, ook vervullen wij vaak de rol van safety officier of mobiliteitsmanager, maar CrowdProfessionals biedt daarnaast een ander uniek product: het binnen CrowdProfessionals ontwikkelde Integraal Organisatie Plan (IOP).

Het IOP combineert alle onderdelen die normaliter separaat aangeleverd worden in 1 overzichtelijk plan; een beschrijving van het evenement, de facilitaire voorzieningen, de risicoanalyse, mobiliteitsplan, veiligheidsplan inclusief beveiliging- en medisch inzetplan en het calamiteiten- & ontruimingsplan met de (calamiteiten-)organisatie. Maar het IOP gaat ook een stap verder:

Doordat in het IOP de inleiding, beschrijving van het evenement, risicoanalyse en enkele andere onderdelen nu slechts 1 maal beschreven hoeven te worden is het plan veel efficiënter, overzichtelijk en kunnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge samenwerking en verbanden ook veel beter, logischer en diepgaander beschreven worden. Zo wordt bijvoorbeeld het onderdeel mobiliteit door de integrale benadering volwaardig onderdeel van de risicoanalyse en het calamiteiten- en ontruimingsdeel. Zo wordt veel beter inzichtelijk (en geregeld) hoe bezoekers na een eventuele ontruiming begeleidt/ door geleidt worden naar hun auto, (pendel)bus, taxi etc. en welke acties nodig zijn om dit goed te organiseren. Daarnaast verwerken wij de uitkomsten van de risicoanalyse en onze mobiliteit-, capaciteit- en crowd managementanalyses in het plan en vormen wij voor de van toepassing zijnde “maatgevende scenario’s” goede uitwerkingen met locatie-specifieke taakkaarten/instructies. Zo ontstaat daadwerkelijk een plan op maat voor uw evenement of locatie.

Omdat productie, beveiliging, medische diensten, verkeerregelaars, gemeente, politie, brandweer, GHOR en VR met het IOP 1 overzichtelijk plan in handen krijgen, ontstaat ook meer begrip en inzicht in de inzet, methodiek en aandachtspunten. De kans dat hierdoor de effectieve samenwerking verbetert groeit aanzienlijk. Daarnaast is het voor overheidsdiensten veel makkelijker om aansluiting te vinden bij de gecoördineerde inzet vanuit de organisatie of locatie omdat de informatie overzichtelijk aangeboden wordt.

De combinatie van het IOP met de inzet van onze safety officer en mobiliteits-manager als onafhankelijke coördinatoren namens de organisator tijdens de operationele uitvoering resulteert in professioneel management van het evenement terwijl de organisator zich kan richten op het evenement zelf. Op deze manier ontzorgen wij met onze professionele adviseurs al veel organisatoren, locaties en organisaties.

Meer weten? Kijk op www.crowdprofessionals.nl/iop of neem contact met ons op via info@crowdprofessionals.nl.