CrowdProfessionals en het Event Safety Institute houden zich met regelmaat bezig met het maken van capaciteits-, vluchtweg- en loopstroomanalyses. Deze worden gemaakt voor (evenementen)terreinen, drukke gebieden en (bijzondere) gebouwen. Met deze analyses beantwoorden we primair de vraag wat de veilige capaciteit is, of er voldoende vluchtwegen zijn en hoe personen zich binnen deze terreinen, gebieden en gebouwen bewegen. Vaak zijn dit rekenkundige analyses waarbij aan de hand van huidige wet- en regelgeving (normen) wordt gekeken wat de (on)mogelijkheden zijn. Steeds vaker worden dergelijke analyses uitgebreid met een simulatiestudie. Deze studies worden verricht met specifieke software. Zo brengen wij knelpunten, (grenzen aan) capaciteiten, doorstroming, ontruimingstijden en publieksdichtheden in deelgebieden in kaart. In deze blog vertellen we hoe het proces van een simulatiestudie verloopt en welke voordelen dit biedt.

Op het moment dat er een veelvoud aan loopstromen ontstaan en het rekenkundig lastig wordt om het geheel te overzien, wordt een simulatiestudie interessant. Middels een simulatiestudie kunnen de effecten die verschillende processen op elkaar hebben inzichtelijk gemaakt worden en kan er een nauwkeurige(re) schatting worden gedaan over hoe deze processen zullen verlopen. Daarbij geeft de simulatiestudie een inzicht over hoe efficiënt of vertragend deze processen werken. Denk hierbij aan een bezoeker registratie middels zuilen, check-ins op vliegvelden, controles en visitaties bij ingangen, de capaciteit van tourniquets, etc.

Voordelen van simulatiestudies

Een simulatiestudie levert dus een beter in- en overzicht van het gehele proces op. Hierdoor komen eventuele bottlenecks aan het licht en kan, daar waar nodig (en uiteraard daar waar mogelijk), een aanpassing gedaan worden aan de lay-out van een locatie. Daarnaast is het mogelijk om variabelen aan te passen om te kijken welke effecten dat heeft op de uitkomst van de studie. Denk hierbij aan:

 • Loopsnelheden die door het publieksprofiel wijzigen;
 • Routering aanpassen voor (een deel van de) bezoekers;
 • Verwerkingstijden die toe- of afnemen door het aantal handelingen bij een toegangscontrole;
 • De locatie van verplaatsbare objecten (bijvoorbeeld kraampjes, bankjes etc.).

Zo kan er inzichtelijk worden gemaakt hoe de verschillende publieksstromen verlopen, hoe zij naar nooduitgangen geleid worden en of de doorstroomcapaciteit van nooduitgangen, entrees en gangen voldoende is. De rekenkundige analyse wordt op deze manier getoetst in een scenario. Als een simulatiemodel eenmaal gebouwd is, kan er later relatief eenvoudig een ander scenario ingebracht en geanalyseerd worden. Een scenario van een brand op de eerste etage kan een andere uitkomst hebben dan een explosie bij de entree van het gebouw en een scenario bij de instroomfase van het evenement kan een andere uitkomst hebben dan een scenario gedurende de circulatie- of uitstroomfase. Maar ook het plannen van een evenement in het gebouw kan geanalyseerd worden op deze wijze.

Het traject van een simulatiestudie

Het traject van in simulatiestudie kent verschillende fases. Allereerst vindt er een kick-off meeting plaats waarbij alle relevante stakeholders aanwezig zijn. In deze meeting worden vraag- en doelstelling afgesproken en staan de benodigde data centraal. Hoe meer data er beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de simulatie gedaan kan worden. Er dient in deze meeting dus overeenstemming te komen over welke data (aantallen, in- en uitstroomtijden, percentages, verblijfstijden, verblijfslocaties, loopstromen uit andere gebieden, etages of richtingen, etc.) gebruikt gaan worden in de simulatie.

Bij de start van het traject schouwen wij het terrein of het gebouw. In deze schouw kijken we of de tekeningen correct zijn en signaleren wij objecten en andere invloeden die niet op tekeningen staan. Hierdoor wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderd. Na de kick-off meeting wordt op basis van BIM- of CAD- bestanden het simulatiemodel gebouwd.
Zodra het simulatiemodel is gebouwd en de input (data) is verwerkt volgt er een validatiemeeting. In deze validatiemeeting wordt afgestemd of het model compleet is en past bij het beeld welke de opdrachtgever heeft. In deze meeting wordt nogmaals nauwkeurig gekeken naar de vraag- en doelstelling en de variabelen die in het model zijn verwerkt. Het is noodzakelijk dat de data die in het simulatiemodel worden gebruikt kloppend zijn’ immers: garbage in = garbage out. Op het moment dat deze data niet blijken te kloppen, zullen de uitkomsten van de simulatiestudie ook afwijken.

Afhankelijk van de uitkomsten van de validatiemeeting zal het model aangepast worden en zullen de zogenoemde “final-runs” worden gedraaid. Het simulatiemodel draait meerdere keren (soms tot wel meer dan 20 keer) het scenario om een valide en robuuste uitkomst te genereren en niets aan het toeval over te laten. De uitkomst wordt weergegeven in de vorm van dichtheidsoverzichten, ontruimingstijden, procestijden etc.

CrowdProfessionals en het Event Safety Institute analyseren de uitkomsten en stellen aan de hand hiervan een eindrapportage op met bevindingen, eindconclusies en adviezen. In een eindpresentatie worden deze conclusies en aanbevelingen uiteengezet en gepresenteerd aan de stakeholders.

Simulatie

Toepassingsgebieden

In de voorbije jaren verrichten wij, in samenwerking met INCONTROL Simulation Software, meerdere studies voor:

 • Evenementen
 • Evenementlocaties en leisure parken
 • Stadions
 • Musea en EXPO’s
 • (Verbouw)Bouwprojecten van locaties waar in korte tijd veel publiek samenkomt (OV-hubs, multifunctionele gebouwen)
 • Stadsgebieden waar het druk wordt (o.a. De Wallen) of waar evenementen gepland worden
 • Publiek intensieve locaties (bijv. de ArenA Boulevard)
 • (Cruise)schepen en veerponten

Benieuwd of een simulatiestudie voor jouw locatie ook van meerwaarde kan zijn? We nemen graag met je de mogelijkheden door.