Na de recente aanslagen in Nice, Parijs en Orlando worden veel evenementen extra beveiligd. Ook de vraag naar Security Profilers is gestegen. Predictive profiling is een methode die ook weleens spotten of gedragsprofilering wordt genoemd. Predictive profiling op evenementen is een relatief nieuw fenomeen en werd begin 2015 als trend in de evenementenbeveiliging geduid. Wat kan het toevoegen aan de huidige maatregelen op een evenement? En zijn er bepaalde voorwaarden voor het effectief inzetten van  Predictive profiling op een evenement? 

people-uk-216x114Predictive profiling is een in Israël ontwikkelde methodiek. De methodiek is erop gericht om proactief en in een vroeg stadium een criminele of terroristische actie te ontdekken en te categoriseren gebaseerd op de analyse van waargenomen gedrag, informatie, situatie en/of voorwerpen. Ofwel; het observeren van grote mensenmassa’s op afwijkend gedrag. Door slimme en klantvriendelijke interventietechnieken kunnen acties al in de voorbereidingsfase onderkend worden. ‘’Hierdoor kunnen escalaties en overtredingen voorkomen worden’’ (CCV, 2015). Predictive profiling is een vak apart en wordt in Nederland onder andere gebruikt door de inlichtingendiensten, de politie en de Koninklijke Marechaussee (rechtbanken, vliegvelden en voetbalwedstrijden).  Ook in de private sector wordt predictive profiling toegepast, onder andere door securitymanagers, beveiligingsbedrijven en particuliere recherchebureaus (banken, ziekenhuizen, de sociale diensten, geld- en waardetransport, professionele privéchauffeurs, close protection teams, live TV-uitzendingen en cameratoezicht). Ook medewerkers van organisaties die in een relatief risicovol buitenland hun werk (gaan) doen worden in deze manier van werken getraind.

Predictive profiling werd op Nederlandse evenementen tot op heden nog weinig toegepast, maar na de recente aanslagen in Europa groeit de vraag. Het inzetten van profilers is een van de weinige maatregelen die je kunt nemen tegen een ongrijpbaar risico als terrorisme (Volkskrant, 2016). Gezien de huidige (terroristische) dreiging kan Predictive Profiling een waardevolle toevoeging zijn aan de veiligheidsmaatregelen. Er kan met relatief weinig middelen en inzet (en daarmee kosten) veel bereikt worden. Een profiler op een evenement is ‘’een van de bezoekers’’ en kan voor verschillende doelen worden ingezet. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een terroristische dreiging of criminele activiteiten. Door zijn training kan een profiler heel risicogericht te werk gaan, zonder dat het grote publiek daar hinder van ondervindt. Een ander voordeel van een profiler is het proactief handelen; het voorkomt conflicten (dus reactief handelen). Dit komt de algehele sfeer van een evenement ten goede en zorgt in potentie voor minder confrontaties tussen het publiek onderling en tussen het publiek en de beveiliging.

Predictive Profiling is niet effectief als het ‘zomaar’ als extra maatregel bij een evenement wordt toegepast. Om het effectief in te kunnen zetten zijn er een aantal voorwaarden.

  1. De afbakening van de verschillende taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid moet heel helder zijn, zodat de verschillende diensten weten wat hun taak is en wat ze van elkaar mogen verwachten. Het is niet de intentie of de bedoeling van een profiler om de taak van de politie of beveiliging over te nemen. Hij/zij is onderdeel van de beveiligingsstrategie, met een specifieke waarnemende taak;
  2. Hierop volgt meteen de tweede voorwaarde: het herkennen en herkend worden door de verschillende diensten. Mede door de onopvallendheid van de profiler is het belangrijk dat de profiler door zijn collega’s herkend wordt en de profiler de overige diensten (her)kent om zijn of haar taak zo goed mogelijk uit te voeren;
  3. De communicatie tussen de profilers en de verschillende betrokken diensten moet goed georganiseerd zijn. De profilers hebben een specifieke waarnemende taak en geven de waarnemingen door aan de beveiliging en politie, die vervolgens besluiten om actie te ondernemen. Effectieve communicatie is essentieel voor een goede samenwerking. Om deze samenwerking te creëren dienen de profilers vanaf een vroeg stadium betrokken te zijn bij de veiligheidsorganisatie en een onderdeel te zijn van de integrale veiligheidsaanpak.

Een blog geschreven door Roelf Pot en Dion Gudden

 

 

 

 

 

 

Vragen of meer informatie?

Stuur ons een bericht. Wij bellen of mailen u binnen 1 werkdag terug.