Helaas doen de gebeurtenissen rond het IJburg College Nederland weer opschrikken. Er blijkt van alles aan de hand te zijn rondom het onderwerp veiligheid. Hoe kan het toch dat dit gebeurt? Er zijn allerlei voorschriften waarom scholen moeten voldoen en deze zijn veelal voorgeschreven door de overheid of een afgeleide overheidsinstantie. Ook zijn er verplichtingen rondom de publicatie van veiligheidsissues op de scholen. Er vinden audits of enquêtes plaatst onder medewerkers en leerlingen inzake de veiligheidsbeleving op school. Daarnaast is er vaak ook een communicatielijn met politie en andere diensten. Kortom, de scholen zijn er aan gehouden hun huiswerk te doen en dat doen ze dan ook, daar zal het niet aan liggen. Evenzogoed zijn er toch telkens weer incidenten.

Hoe komt dat toch? Volgens CrowdProfessionals is er een gat tussen (de verplichte) theorie en de praktijk. Deskundigheid opdoen op het gebied van veiligheid klinkt simpel maar is dat beslist niet. Het is een vak apart. Het is buitengewoon moeilijk om signalen over onveiligheid of agressie waar te nemen en die dan ook nog te kunnen vertalen naar bruikbare informatie, laat staan naar te nemen maatregelen. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat de maatschappij of de organisatie van de school verandert terwijl de plannen vaak over meerdere jaren gaan en relatief statisch zijn. Wat denkt u bijvoorbeeld van de groeiende invloed en rol van social media onder leerlingen?

Om veiligheid te optimaliseren vinden wij het onder andere noodzaak dat:

  • Alle betrokkenen voldoende praktijktraining krijgen en ook getraind blijven worden.
  • Er jaarlijks een fysieke audit plaatsvindt op de veiligheidssituatie én operationele organisatie en uitvoering; dus een waarneming ter plekke door een onafhankelijke derde.

Alleen zo kan per school daadwerkelijk invulling gegeven worden aan een effectief veiligheidsbeleid en kan actualiteit van maatregelen op maat bepaald worden.

We vinden het allemaal heel normaal dat er een door de overheid verplichte jaarlijkse accountantscontrole plaatsvindt, niet alleen op papier maar ook met waarneming ter plekke. Dat kost natuurlijk geld maar het moet zekerheid bieden over het financiële proces bij de instelling en de aanwending van ons geld. Waarom doen we dit dan niet als het over veiligheid gaat? Vanzelfsprekend kost dit geld maar het maken van plannen die niet goed kunnen worden uitgevoerd kost ook geld en dan biedt het ook nog eens geen garanties. Wij hopen dat de politiek en de scholen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen om deze uitdaging aan te gaan want laten we wel zijn, het gaat om de veiligheid van onze kinderen.