Wij doen dit door een extra element aan het plan toe te voegen, namelijk gastvrijheid.

Hoewel de activiteit waarvoor een BLVC- plan is benodigd geen evenement is, draagt het wel alle facetten daarvan met zich mee. Zo’n plan moet dus geen droge opsomming zijn van feiten maar moet net als bij evenementen alles te maken hebben met veiligheid in combinatie met gastvrijheid.

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie zijn zowel bij projecten als bij evenementen van groot belang. Omdat CrowdProfessionals is gespecialiseerd in veiligheid en crowd management voor voetgangers en ander verkeer, altijd in combinatie met gastvrijheid, voegen wij dit laatste als extra onderdeel toe. Slechts kijken naar de verkeersmaatregelen en bereikbaarheid voor voetgangers en andere partijen vinden wij niet genoeg. Betrokkenen moeten zien dat er aan hen is gedacht. Daarom nemen wij in onze planvorming altijd mee dat de veiligheid én de gastvrijheid voorop moeten staan.

Onze opdrachtgever kan hierdoor tijd besparen en efficiënter werken, want:

  • Wanneer diegenen die overlast (gaan) ervaren zien dat hun veiligheid en gastvrijheid voorop staan dan zal het project bij hen minder weerstand opwekken.
  • Vergunningverleners zullen hierdoor sneller overgaan tot goedkeuring.
  • De tevredenheid van betrokkenen maakt het uitvoeren van nieuwe projecten makkelijker.

Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen in onze plannen zien dat wij gaan voor de veiligste oplossing met de minste overlast, ofwel dat de gastvrijheid daadwerkelijk belangrijk is.