CrowdProfessionals en de Hogeschool Utrecht gaan samenwerking aan.

Een Open Dag zorgt, in een relatief korte periode, voor veel meer bezoekers in de gebouwen dan een normale onderwijsdag. Dit vormt voor veel onderwijsinstellingen een enorme uitdaging. De Hogeschool Utrecht vindt het belangrijk dat zo’n dag perfect verloopt, het is immers het visitekaartje wat aan potentiële leerlingen en hun begeleiders wordt afgegeven. CrowdProfessionals is daarom gevraagd bij de Open Dag van  7 november jongstleden te ondersteunen.

Wij hebben nauw samengewerkt met alle betrokkenen om zodoende ruimten zo optimaal mogelijk en gastvrij te laten benutten en om de verkeersroutes zo berijdbaar mogelijk te maken. Dit heeft voor alle partijen tot tevredenheid gefunctioneerd. Dit heeft er toe geleid dat CrowdProfessionals en de Hogeschool Utrecht een structurele samenwerking zijn overeengekomen op het gebied van crowd management en mobiliteit.