CrowdProfessionals is een unieke samenwerking aangegaan met gemeenten.

Hoewel veiligheid een eindverantwoordelijkheid is voor een organisator, heeft de gemeente ook een gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en die is breder dan alleen plannen toetsen, zegt ook de Onderzoeksraad Veiligheid.

Gemeenten beseffen dat het invullen van deze organisator-verantwoordelijkheid, voor bijvoorbeeld een stichting of voor vrijwilligers die (grote) evenementen organiseren, lastig kan zijn. Het maken van veiligheidsplannen of calamiteitenplannen is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk. Bovendien brengt dit soort zaken kosten met zich mee die men niet altijd even makkelijk kan opbrengen.

Daarom is bij wijze van pilot, in samenwerking met de gemeente Zandvoort, een strippenkaart ontwikkeld die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld aan juist die organisaties waarvan de gemeente vindt dat zij de ruimte zouden moeten krijgen om met deskundigen van gedachten te wisselen over hun veiligheidsconcepten en aanpak.

De organisatoren kunnen op deze wijze gebruik maken van de expertise van CrowdProfessionals voor maximaal het aantal strips dat zij van de gemeente aangereikt hebben gekregen.

Door dit te doen stimuleert de gemeente de kwaliteit van het veiligheidsniveau bij lokale evenementen én tevens onderstreept zij het belang van veiligheid richting organisatoren. De gemeente helpt organisatoren bij risicoherkenning en reductie en vult zo ook haar eigen verantwoordelijkheid in.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid dus, iets wat wij van harte toejuichen. Wij zijn blij te melden dat er veel animo is voor deze gezamenlijke manier van stimuleren van veiligheid bij evenementen.

Wanneer u ook geïnteresseerd bent in de methode en werking van de strippenkaart neem dan zeker even contact met ons op (www.crowdprofessionals.nl). Wij vertellen er graag meer over en kunnen dan de mogelijkheden voor uw organisatie of gemeente bespreken.