CrowdProfessionals met crowd management voor Sail 2015 in de media.

Met veel plezier hebben wij met onze partners samengewerkt om tot een mooi resultaat te komen. Dan vinden wij het een hele eer dat onze opdrachtgever een artikel schrijft waarin ook onze inspanningen genoemd worden. Wanneer u het gehele artikel wilt lezen volg dan deze link: http://www.nm-magazine.nl/artikelen/het-managen-van-mobiliteit-verkeer-en-voetgangers-bij-evenementen

Een onderdeel van het totale artikel hebben wij hieronder weergegeven.

Crowdmanagement SAIL 2015 versterkt door simulatiesoftware

Het crowdmanagement bij SAIL Amsterdam is een belangrijk onderwerp binnen het totaalarrangement van veiligheid, gastvrijheid en serviceverlening. Maar hoe stippel je optimale looproutes uit die de doorstroming, de evenementenbeleving én het gevoel van (sociale) veiligheid onder de bezoekers vergroten? De SAIL-organisatie zette hier speciale simulatiesoftware voor in.

SAIL heeft InControl Simulation Solution en CrowdProfessionals opdracht gegeven een inhoudelijke analyse uit te voeren. Hiervoor is met het simulatiesoftwarepakket Pedestrian Dynamics een speciaal SAIL-simulatiemodel ingericht. Het simulatiemodel biedt de mogelijkheid verschillende scenario’s te definiëren en te analyseren. De basis is de tekening (CAD, GIS etc.) van het stadsgebied. Evenementbijzonderheden als horeca, podia, toiletten, afzettingen, pontaanlandingen en calamiteitenroutes zijn minutieus in het model gebracht. Ook zijn de aannames wat betreft bezoekersaantallen, in- en uitstroomtijden, routering, pontbewegingen etc. verwerkt.

In workshops en een validatiemeeting is het model verder opgebouwd. De visualisatie van het model is uitgevoerd met behulp van een topdown view van de SAIL-looproutes. Videocontent in 2D en 3D is zeer belangrijk gebleken om alle leden van de Werkgroep Mobiliteit en Crowdmanagement te betrekken, zodat die steeds de juiste afwegingen konden maken. Met het simulatiemodel zijn niet alleen de looproutes uitgestippeld, maar kon ook worden vastgesteld welke routes als calamiteitenroute zouden kunnen dienen, mocht dat nodig zijn.

(De link naar InControl Simulation Solutions is http://www.pedestrian-dynamics.com/crowd-management/blog.html)