Met ingang van 1 januari heeft CrowdProfessionals alle activiteiten van Mijn Veiligheidskundige overgenomen. Na een intensieve samenwerking zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat de diensten dusdanig complementair zijn dat een integratie het meest voor de hand ligt.

Beide bedrijven houden zich bezig met planvorming rondom crowd management en veiligheid in de breedste zin des woords. Er is een vergelijkbaarheid in werkzaamheden maar ook in filosofie, namelijk; gastvriendelijkheid, want beide bedrijven stellen de bezoeker van het evenement of de locatie centraal. De klantengroepen verschillen wel en juist daar kunnen de voordelen worden behaald. De nieuwe combinatie kan bij bestaande en bij potentiële klanten een nog breder dienstenpakket aanbieden.

Alle activiteiten en projecten van Mijn Veiligheidskundige gaan mee naar de nieuwe combinatie. Hierdoor is de dienstverlening aan de huidige klanten gegarandeerd. Deze activiteiten zullen met onmiddellijke ingang worden verricht onder de naam CrowdProfessionals.

Wij zijn er van overtuigd dat we met deze stap een nog breder pallet aan diensten kunnen aanbieden en zijn blij met de versterking.

Meer informatie over onze diensten kunt u vinden op onze website (www.crowdprofessionals.nl) of u kunt ons bellen op nummer 06-51186065.