De traditionele functie van “alleen sporthal” bestaat bijna niet meer, aldus Frank Wijnveld, directeur van CrowdProfessionals. Zijn bedrijf verzorgt voor haar opdrachtgevers analyse en advisering betreffende de veiligheid bij grootschalige stads-, sport- en andere evenementen en kleinschaliger, in gebouwen waar veel mensen samenkomen.

De sporthallen van tegenwoordig zijn multifunctionele hallen geworden stelt Wijnveld. Dit houdt in dat de veiligheidssituatie ook verandert en dat het oude bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan veelal niet meer volstaat. Het sluipt er als het ware in zegt hij. “Gebruik van de sporthallen wordt steeds meer divers. De aankomst van Sinterklaas, feesten, carnaval en andere bijeenkomsten eisen een andere risicoanalyse en ook andere maatregelen dan wanneer er alleen maar gesport wordt. Vaak staat men hier niet bij stil. Dit is te verklaren want zo’n verandering gaat niet van de ene op de andere dag. Men is bezig met de operatie en de veiligheid was toch al een keer geregeld? “

Afgezien van de bestuurlijke verantwoordelijkheid die op de schouders van de eigenaar (veelal gemeenten) rust, is veiligheid een sociale verantwoordelijkheid. Wanneer iemand zich hiervan bewust is en naar de veiligheidssituatie gaat vragen dan wordt er door verantwoordelijken veelal eerst gekeken naar de kosten die een analyse of advisering met meebrengt. Volgens Wijnveld mag dat nooit een belemmering zijn en in dit geval zeker niet. De kosten vallen namelijk reuze mee. Het gaat in de meeste gevallen om enkele dagen voor het opstellen of aanpassen van zo’n plan.

Bezoekers verdienen het te weten dat er goed voor ze wordt gezorgd op het moment dat de situatie dit vereist. Dat dit geld kost is evident maar als het efficiënt wordt gedaan is dit zeker te overzien en dus geen reden om het niet te doen, aldus Wijnveld.