CrowdProfessionals staat er voor opgesteld om te voorkomen dat er bij onze opdrachtgevers calamiteiten optreden bij (plotselinge) extreme weersomstandigheden. Dat maatregelen noodzakelijk zijn wordt bewezen door een aantal recente extreme gebeurtenissen. Het lijkt er op alsof het vaker gebeurt dan vroeger is een veel gehoorde opmerking. Helaas is dat geen volkswijsheid maar aantoonbaar correct. Omdat CrowdProfessionals zich ook op dit terrein beweegt en het belang inziet van juiste advisering, vinden wij het van belang om op dit gebied een specialist inzetbaar  te hebben.

“Om goed op extreme situaties te kunnen inspelen is professionaliteit een must”, aldus integraal veiligheidsdeskundige Marcel Mars BPM Msec. Hij heeft van zijn zorg zijn specialisme gemaakt. In zijn langdurige ervaring als veiligheidsdeskundige is hij al meerdere malen met incidenten in aanraking geweest en werd dan geconfronteerd met beleid dat op zijn zachtst gezegd niet altijd even eenduidig was.

Daarom heeft Marcel voor zijn promotie onderzoek gedaan naar extreme weersomstandigheden, en dan vooral kijkend naar welke maatregelen moeten er in de pro-actie, preventie en preparatie worden getroffen én hoe dient de organisatie te handelen op de diverse niveaus als het zich voordoet. In zijn paper “Weer of geen weer” vinden we de theorie terug maar ook de vertaling naar de praktijk. Marcel wordt door CrowdProfessionals ingezet om publiek en private organisaties te ondersteunen bij hun beleid en als het nodig is de regie te nemen. Zoals Marcel zegt “het weer is onvoorspelbaar maar wij bij CrowdProfessionals zijn dat allerminst”.