Bij CrowdProfessionals krijgen wij de laatste dagen heel veel adviesvragen van overheden, evenementorganisatoren en beveiligingsbedrijven over de situatie van verhoogde dreiging en hoe hier mee om te gaan. Omdat wij van mening zijn dat veiligheid ons allemaal aangaat willen wij de informatie die wij geven graag publiekelijk ter beschikking stellen.

Er gebeurt al heel veel op dit vlak dus onze informatie is puur bedoeld als een extra middel om te bespreken of al het denkbare is gedaan. Het is niet limitatief maar als wij ons steentje kunnen bijdragen om de algehele veiligheidssituatie te vergroten dan vinden wij dat wij ons doel hebben bereikt.

Lees hier het volledige document.