Dit interview is gebruikt voor een algemene social media blog.

Het toenemend gebruik en de invloed van social media biedt ongekende kansen, aldus Frank Wijnveld, directeur van CrowdProfessionals. Zijn bedrijf maakt voor haar opdrachtgevers dankbaar gebruik van alle berichtenverkeer om de veiligheid bij grootschalige stads-, sport- en andere evenementen te vergroten. Meestal wordt door verantwoordelijken gekeken naar de kosten die een dergelijke monitoring met zich meebrengt. Volgens Wijnveld kan juist beter gekeken worden naar de mogelijkheden die social media bieden om de veiligheid te vergroten en kosten juist te verlagen, of sterker nog, het rendement van een evenement te vergroten of de reputatie van de organisator of het evenement te verbeteren.

Wijnveld geeft drie voordelen van zo’n analyse die zijn bedrijf maakt bij evenementen.

Ten eerste zegt hij: “Pro actief kan de informatie uit social media gebruikt worden om incidenten te voorkomen. Iedereen weet dat voorkomen van incidenten goedkoper is dan het oplossen er van. Maar het werkt ook andersom: vaak worden mensen en middelen gepland en ingezet omdat ‘de kans aanwezig is dat er mogelijk… etcetera’. Ook in die gevallen zal het monitoren van social media helpen bij besluitvorming omtrent inzet van mensen en middelen”. Zo kan er naar zijn mening maatwerk geleverd worden terwijl verantwoordelijkheden toch goed ingevuld zijn.

Ten tweede stelt Wijnveld dat er een betere analyse kan plaatsvinden op wat bezoekers beleven tijdens het evenement: “Wanneer wij bijvoorbeeld zien dat er twitter berichten komen over enorme drukte voor een biertent, dan nemen we direct maatregelen om dat te stroomlijnen want als je niet bij de bar kunt komen dan wordt er ook niks gekocht”.

En ten derde meent hij dat de online analyse ten goede kan komen aan de reputatie van de organisator: “door berichten te lezen en te zien wat mensen verwachten en ervaren kun je ze proactief (bijvoorbeeld via een app.) van informatie voorzien. Dus begint een bepaalde straat of doorgang vol te lopen, dan wordt proactief advies omtrent het volgen van een andere route positief als service ontvangen.  Ook voor de langere termijn is de analyse zinvol, bijvoorbeeld voor de te volgen marketingstrategie”.

De analyse van social media wordt gebruikt om de bezoeker maximale service te verlenen en een optimaal gevoel van tevredenheid te geven. “Mensen die zich veilig voelen en tevreden zijn zullen reclame maken voor de organisator, terugkomen én ook nog andere mensen aantrekken”. Nog los van het feit dat zij zich beter zullen gedragen door de positieve beleving, aldus Wijnveld.