Samen met  CrowdProfessionals wordt gewerkt aan een veilige school. Het TRIAS is een scholengemeenschap in Krommenie met ruim 1.800 leerlingen waar het welzijn van leerlingen en medewerkers hoog in het vaandel staat. Het management hecht grote waarde aan de veiligheid op school.

Omdat er op sommige momenten van de dag binnen specifieke doorgangsgebieden  onveilige situaties ontstonden door grote drukte in combinatie met veel kruisende stromingen, is CrowdProfessionals gevraagd een loopstroomonderzoek te doen. Doelstelling was een veilige en beheersbare situatie te creëren.

Bij dit onderzoek hebben wij management, medewerkers en ook leerlingen betrokken. Dit doen wij door de inzet van een binnen CrowdProfessionals ontwikkeld model gebaseerd op grote gebouwen met een hoge bezoekersdichtheid. Met behulp van de inzet van onze specialisten op dit gebied is een rapport opgesteld met aanbevelingen. De aanbevelingen zijn door het management direct opgepakt en een aantal, snel in te passen verbeteringen, werd al doorgevoerd. Daarnaast wordt er de komende periode een aantal andere aanpassingen doorgevoerd zodat de geconstateerde knelpunten zijn opgelost.