trias vmbo zaandam 2

CrowdProfessionals verzorgde gisteren aan de start van het schooljaar een lezing voor ruim 160 medewerkers van een groot VMBO. Thema was veiligheid in en rond de school. De lezing was onderdeel van een bredere audit en vertaling naar operationele veiligheid binnen dit VMBO. Kernboodschap: Veiligheid is een gemeenschappelijke opdracht voor álle aanwezigen in de school; docenten, niet-onderwijzend personeel én leerlingen.

Scholen en universiteiten open hun deuren deze weken weer. Onderwijsinstellingen worden steeds meer grootschalige (multifunctionele) instituten waar een breed aanbod van opleidingen en diensten geboden wordt. Dit betekent dat de schaalgrootte toeneemt evenals de gebruikstoepassingen en -intensiteit. Parallel ontwikkelen risico’s zich, vaak ongemerkt.

Door groei is het bestaande vastgoed niet altijd meer geschikt voor de actuele omvang van de populatie. De gelijktijdige aanwezigheid van veel studenten in een relatief klein gebied werkt vaak dan ook risico verhogend. Het gaat hierbij om risico’s van overcrowding op specifieke plaatsen, maar ook om zaken als ontruiming, efficient toezicht en handhaving, conflicthantering en de integrale organisatie en opvolging (zorgteams e.d.). Deuren die dicht zijn of afvalbakken die in vluchtwegen staan; allemaal simpele zaken die dagelijks en overal voorkomen, maar ongewild tevens bedreigend werken voor bijvoorbeeld een succesvolle ontruiming. Het is dan ook van belang voor ieders veiligheid en welzijn dat onderwijsinstellingen dit goed geregeld te hebben. Alleen dan kunnen doelstelling van de onderwijsinstellingen met succes gerealiseerd worden en kunnen studenten zich maximaal ontplooien in een veilige omgeving.

Alle onderwijsinstellingen zijn sinds 2006 verplicht een (School)Veiligheidsplan te hebben. Hierin staat (in theoretisch opzicht) beschreven wat de plannen zijn en hoe een en ander georganiseerd is. Wat echter vaak ontbreekt is de werkelijk vertaling naar de praktijk. Dat is natuurlijk ook niet raar want onderwijsinstellingen zijn gericht op opleiden en hebben geen specifieke kennis op dit gebied. Risicovol is het echter wel.

Studenten (of leerlingen) moeten de norm kunnen begrijpen. Dit betekent goede communicatie en het steeds weer verbinden van dezelfde consequentie aan wangedrag. De onderwijsinstelling organiseert en faciliteert, maar alle aanwezigen dienen hun rol te vervullen en zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden. Samen verbetert men veiligheid en creëert men een gezonde, veilige en inspirerende onderwijscultuur waar volwassen afspraken gelden.

CrowdProfessionals biedt onderwijsinstellingen middels een audit snel inzicht in de praktische situatie; de daadwerkelijke operationele veiligheid. Wij verzorgen daarnaast praktische vertaling van het (School)Veiligheidsplan, versterken de organisatie van veiligheid en trainen en coachen medewerkers voor hun taak in dit opzicht. Door met een korte training vaardigheden te verbeteren voelen medewerkers zich beter voorbereid en worden incidenten vaak voorkomen.