Naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad van 1 oktober jl. en de citaten van Frank Wijnveld wil CrowdProfessionals een nadere uiteenzetting geven van de gedachten over voetbalveiligheid in Nederland.

Een nieuwe visie omdat het  Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme in haar jaarverslag constateert dat er binnen stadions een stijging van incidenten is geweest van 26%. Naar onze mening niet heel erg alarmerend maar nu weloverwogen organiseren en aanpakken vinden wij nodig om structurele terugval tegen te gaan. Wij stellen de positieve beleving van de FAN centraal en bouwen daar maatregelen omheen.

Individueel of integraal

Het is belangrijk om de organisatie van veiligheid rond betaald voetbalwedstrijden integraal te organiseren; veel meer en beter dan nu het geval is. ALLE partijen op lokaal niveau zouden meer nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid moeten en willen nemen; club, politie, OM en gemeente, maar zeker ook de supportersverenigingen.

Natuurlijk heeft de centrale overheid, net als de KNVB, een rol in dit geheel, maar uiteindelijk is het zaak dat de lokale veiligheidspartners effectief samenwerken en de klus in operationeel opzicht klaren. Dat vereist teamspirit, onderling respect, vertrouwen en begrip voor posities en belangen, maar ook kwaliteit en een gemeenschappelijke wil om bezoekers goed te ontvangen in een sfeervolle en veilige omgeving. Om in sporttermen te blijven: “De wil om te winnen en de beste te zijn moet aanwezig zijn en blijken”. Als op lokaal niveau deze organisatiecultuur in de integrale aanpak bereikt wordt zijn supporters, incidentele bezoekers, zakelijke gasten en andere liefhebbers de winnaar.

Innovatie of budget

Tegenwoordig zijn veel innovatieve oplossingen beschikbaar om daders effectief te identificeren en aan te pakken. Deze middelen kunnen op de achtergrond ingezet worden. Overigens is nog te vaak budget leidend in de keuzes. Bredere maatschappelijke kosten worden hierin niet opgenomen terwijl die flink omlaag zullen gaan.

Op nationaal niveau moet ons inziens verder discussie gevoerd worden over het model van stadionverboden en de effectieve opvolging. Engeland is daarbij zomaar een willekeurig voorbeeld waar dit effectief geregeld is. Ja, zij hebben daar een andere wetgeving en insteek, maar laten wij hier een open discussie voeren zonder bij voorbaat zaken af te perken.

Samenwerking of meer regels

Terug naar het lokaal niveau. Binnen de verschillende lokale entiteiten is veel persoonlijke kwaliteit en bereidheid tot samenwerking van belang om de verantwoordelijkheid werkelijk te kunnen dragen en de rol goed te kunnen vervullen. Wekelijks worden immers Burgemeesters geadviseerd vanuit dit gremium, worden vergunningen verleend en voorwaarden gesteld en worden vele tienduizenden voetbalfans in stadions ontvangen. Een hele verantwoordelijkheid!

Niet altijd zijn alle actoren voldoende toegerust voor hun taak of is het stadion voldoende veilig. De lokale integrale organisatie moet de komende periode dan ook inhoudelijk versterkt worden om weer stappen voorwaarts te kunnen maken. Dat hoeft niet met meer regels, wettelijke mogelijkheden of ME, maar juist met meer (persoonlijke) kwaliteit, verbondenheid en inhoud. Nog te vaak worden onbewust onnodige risico’s genomen of blijken zaken “net goed gegaan” te zijn.

Service of veiligheid

De FAN moet in de benadering door de organisatie centraal staan. Voetbalwedstrijden zijn immers publieksevenementen die bezocht worden door bezoekers (gasten!) die in een gastvrije, veilige omgeving een leuke, spannende tijd willen hebben. Zij willen waar voor hun geld, en terecht. De kwaliteit van de wedstrijd is niet te beïnvloeden, maar alles daaromheen wel. Veiligheid moet daarbij gelden als vanzelfsprekende voorwaarde. Door goed te kijken naar de (reële) behoeften van bezoekers, supporters en gasten en deze naar beste kunnen in te vullen, ontstaat goodwill en betrokkenheid.  Wij vinden het belangrijk juist deze betrokkenheid actief aan te moedigen om ook andere zaken te verbeteren.

Nog te vaak worden regels of maatregelen ingevoerd zonder dat (voldoende) duidelijk is waarom zij gelden of opgelegd worden. Dat past in 2014 niet meer. Communiceren en samenwerken met supporters zorgt niet alleen voor voldoende bekendheid van situaties en regels, maar ook leert de organisatie over de behoeften en beleving van bezoekers, supporters, zakelijke relaties en andere gasten. Het automatisch gevolg is dat deviant gedrag wel adequaat móet worden aangepakt. Dit om te garanderen dat het overgrote deel de gewenste positieve beleving überhaupt kan doormaken. Door te investeren in de klant zal deze ook veel eerder actief wangedrag in woord en gebaar afkeuren.

Betaalbare, innovatieve, integrale en servicegerichte veiligheid is de sleutel

Dit is een wat andere route naar veiligheid waarbij Safety, Security EN Service in elkaar grijpen, de beleving, sfeer en gastvrijheid verbeteren, supporters winnaar zijn en de politie inzet beperkt blijft doordat alle partijen hun rol oppakken en invullen. Politie capaciteit zal dan  “anders ingezet” kunnen worden; effectieve opsporing gevolgd door succesvolle vervolging door het OM is op termijn echt effectiever.