CrowdProfessionals is in september exclusief distributeur geworden van de social media monitor voor wat betreft de Nederlandse en Belgische voetbalmarkt. Binnen de monitor, die al wat langer door overheden, grote bedrijven en instellingen gebruikt wordt, is nu ook een applicatie ingericht specifiek voor voetbalclubs en -stadions. In september werd hiermee een zeer succesvolle pilot gedraaid bij een grote Eredivisieclub.

Eerder hebben wij al aangegeven wat wij zien als voordelen van social media monitoring:

  1. Het pro actief zicht krijgen op potentiële incidenten en ingrijpende gebeurtenissen;
  2. Het vergroten van de bezoekersbeleving ofwel het “Fan-engagement” &
  3. Het verbeteren van service en informatievoorziening richting supporters en relaties

Alle betrokken partijen stelden vast dat de pilot heeft aangetoond dat het systeem, ondanks de grote hoeveelheid behandelde berichten op de wedstrijddag, robuust is en daadwerkelijk bijdraagt aan voornoemde voordelen. Enkele uitkomsten na de eerste pilot:

  • Inzicht, preparatie en besluitvorming zijn sterk verbeterd doordat potentiële incidenten en gebeurtenissen veel eerder worden gesignaleerd dan gebruikelijk. In voorkomende gevallen kan hierdoor escalatie worden voorkomen.
  • Het live-monitoren van berichtgeving (bijvoorbeeld rond mobiliteit) biedt de mogelijkheid om in het kader van service naar supporters en zakelijke gasten aanpassingen te doen, maatregelen te nemen en positief sturend te communiceren.
  • Sneller inspelen op de berichtgeving van bezoekers onderling maakt het mogelijk om proactief de beleving te sturen (c.q. te corrigeren) om zodoende mogelijke irritaties weg te nemen.
  • Door in de dagen rond de wedstrijd via Social Media actief te communiceren over allerlei zaken kan de club laten zien dat zij haar supporters actief betrekt en belangrijk vindt. Hiermee maakt de club duidelijk dat zij de bezoekersbelangen en -beleving hoog in het vaandel heeft staan.

De toegevoegde waarde van de Social Media Monitor rond grootschalige, publiek intensieve gebeurtenissen is hiermee aangetoond. Als vervolg op deze succesvolle pilot maakt CrowdProfessionals de monitor onderdeel van het vaste crowd management instrumentarium. Niet alleen in de voetbalbranche maar ook bij evenementen en festivals.