Veiligheid is voor ieder evenement een absolute randvoorwaarde. Voor het veilig verloop van een evenement zijn vooraf goede plannen en afspraken nodig, maar de risico’s ontstaan pas echt tijdens de uitvoering. CrowdProfessionals gaat opdrachtgevers ondersteunen om met behulp van software van het Safesight platform meer grip te krijgen op de processen, de communicatie en de beslissingen tijdens de uitvoering.

“De software draagt ertoe bij dat alle betrokkenen de inhoud van veiligheidsplannen en -afspraken, maar ook hun specifieke taken, kennen en uitvoeren. En als er een incident of calamiteit plaatsvindt dan stelt de app de (integrale) organisaties in staat om meer daadkrachtig, efficiënt en gerichter te handelen”, aldus Frank Wijnveld directeur van CrowdProfessionals.

De software in de app zorgt ervoor dat checklists en uitgangspunten zijn vastgelegd, maar ook dat er een logboek van alle acties en gebeurtenissen is. Daarnaast wordt de software gebruikt voor briefings en evaluaties, trainingen en om overzicht en grip te creëren bij de veiligheidscoördinator.

CrowdProfessionals bouwt inhoudelijk verder op het reeds functionerende proven concept. De app is snel implementeerbaar, zeer laagdrempelig in het gebruik, voorkomt miscommunicatie en zorgt voor eenduidige beslissingen in de veiligheidsorganisatie.

“Onze software wordt gebruikt door festivalorganisatoren in binnen en buitenland. Daarnaast ondersteunen wij andersoortige organisaties, zoals betaald voetbalorganisaties, zwembaden en bijvoorbeeld de RAI Amsterdam. Ik ben ontzettend blij dat een gerenommeerde partij als CrowdProfessionals ons product verder nationaal en internationaal wil vermarkten. De door hen opgedane praktijkervaring zal worden gebruikt voor de continue verbetering van onze software. Deze samenwerking komt ten goede aan zowel de toepasbaarheid als de content van ons platform.”, aldus Edo Haan directeur van Safesight.

Telefoon schermen met SafeSight op het scherm

Profiel CrowdProfessionals

Optimalisatie van de veiligheid van plaatsen waar grote groepen mensen samenkomen. Doelstellingen zijn minimalisatie van risico’s, maximale gastvriendelijkheid en parallel daaraan optimalisatie van het rendement.

Vanuit deze generieke doelstelling op het gebied van veiligheid, gastvriendelijkheid en winstoptimalisatie, biedt CrowdProfessionals advies, coaching en begeleiding. Wij hebben veel ervaring en inzicht op het gebied van het managen en opzetten van veiligheid en crowd management en combineren dit met innovatieve technieken en toepassingen die beter inzicht verschaffen aan verantwoordelijken en ketenpartners in de veiligheidsketen.

Door beter inzicht kan ook gerichter beleid geformuleerd- en verantwoordelijkheid genomen worden. In het afgeleide operationeel beleid vindt dan direct verhoging van veiligheid plaats en worden zaken als gastvrijheid, sfeerbeleving en de operationele processen inhoudelijk op dusdanige wijze efficiënter en effectiever, dat ook het rendement van de locatie- en/of organisatie groeit en (financiële) risico’s afnemen.

CrowdProfessionals maakt deel uit van een internationaal netwerk en heeft een aantal strategische samenwerkingen met innovatieve partners die wij ook ten dienste van u als opdrachtgever kunnen inzetten.

Neem voor meer info contact op via: info@crowdprofessionals.nl