Voor de televisieproductie rond UEFA EURO2020 werd, zoals te doen gebruikelijk is bij zeer grote sportevenementen als Olympische Spelen, WK’s en EK’s, een centraal International Broadcasting Centre (IBC) ingericht. Het IBC voor UEFA EURO2020 moest ervoor zorgen dat de naar schatting 4,7 miljard Tv-kijkers het toernooi ongestoord konden volgen via de televisie, met als hoogtepunt ruim 300 miljoen live-views tijdens de finale. Dat alles werd voorzien vanuit Nederland, vanuit de EXPO Haarlemmermeer om precies te zijn.

Enkele jaren geleden wist de KNVB samen met EXPO Haarlemmermeer (Libéma) UEFA te overtuigen van het feit dat EXPO Haarlemmermeer niet alleen een perfecte locatie was qua gebouw, omvang en mogelijkheden, maar daarnaast het voordeel heeft van de nabijheid van Schiphol airport en vele hotels in de directe omgeving. UEFA koos er dan ook met overtuiging voor om het IBC voor UEFA EURO2020 te huisvesten in de EXPO Haarlemmermeer.

Op verzoek van UEFA heeft CrowdProfessionals zorggedragen voor de risicoanalyse en planvorming op het gebied van safety, security en health. Op dat moment, najaar 2019, planden wij nog met een IBC waar in totaal zo’n 1.250 personen dagelijks actief zouden zijn met een 24/7 operatie tijdens de toernooi-/lock down fase.

Toen in het voorjaar van 2020 duidelijk werd dat EURO2020 verplaatst moest worden vanwege de mondiale Corona pandemie, werd ook ons werk stilgelegd tot nader order. In januari 2021 hervatten wij ons werk met als eerste werk het vormen van een specifiek Covid-protocol voor het IBC. Een gevolg van de gerichte risicoanalyse en de beperkende Covid-maatregelen was dat de totale capaciteit van het IBC drastisch verlaagd moest worden tot maximaal 350 personen gelijktijdig aanwezig. Nauw overleg met gemeente en GGD was vanzelfsprekend onderdeel van het voorbereidingstraject op het gebied van Covid, maar ook in breder verband, met politie en Veiligheidsregio, werd gesproken over de voorwaarden voor het creëren van een veilig IBC. De hightech omgeving die het IBC is vereist ook een specifieke benadering als het gaat om bijvoorbeeld het mitigeren van brandrisico’s.

In Profi-Sec Security vonden wij een professionele partner voor het verzorgen van beveiliging, maar ook voor het organiseren van de inzet van brandwachten en medisch hulpverleners. Vanuit CrowdProfessionals vond gedurende het gehele project de coördinatie van safety security en health plaats. Onze adviseur Roelf Pot was de voorbije maanden daartoe vrijwel dagelijks aanwezig in het IBC om samen met UEFA, HBS TV, de Profi-Sec coördinatoren en alle medewerkers te zorgen voor een veilige en Covid-vrije omgeving waar in alle rust 24/7 gewerkt kon worden aan de televisie content voor alle landen.

Op 22 maart droeg EXPO Haarlemmermeer de sleutels van het gebouw over aan UEFA en werd gestart met de bouw van het IBC. De gehele projectperiode bestond uit 3 opbouwfasen, een toernooi/lock down fase en 2 afbouwfasen. Eind Juli eindigde het IBC-project. Tussen 22 maart en eind juli zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk geweest voor de veiligheid en gezondheid van veel medewerkers van broadcasting companies vanuit de hele wereld die in EXPO Haarlemmermeer hun werk kwamen doen om ervoor te zorgen dat de hele wereld UEFA EURO2020 op televisie kon volgen.

Wij zijn blij met het vertrouwen van UEFA en partners in CrowdProfessionals. Tevens zijn wij trots op het feit dat wij in deze moeilijke tijd dat vertrouwen waar hebben kunnen maken en een dergelijke gecompliceerde locatie veilig hebben weten te houden. Nu iedereen weer gezond huiswaarts gekeerd is weten wij dat wij ons werk goed gedaan hebben en vanuit CrowdProfessionals rest ons alleen nog “a big thank you!” richting de gemeente Haarlemmermeer, politie, brandweer, de Veiligheidsregio Kennemerland, GGD Kennemerland en alle beveiligers, brandwachten en medisch hulpverleners die dag en nacht prima werk geleverd hebben!

Wilt u meer weten over het IBC zelf en begrijpen waarom er bijvoorbeeld ondermeer ruim 150 kilometer kabels gelegd moest worden in het IBC? Kijk dan eens hier!

Wilt u weten of CrowdProfessionals ook voor uw project analyse, planvorming en/of coördinatie kan leveren? Kijk dan op onze website!

 

 

 

 

 

 

Vragen of meer informatie?

Stuur ons een bericht. Wij bellen of mailen u binnen 1 werkdag terug.