In de persconferentie van 14 september jl. werden door de Rijksoverheid de volgende regels voor evenementen bekend gemaakt welke vanaf 25 september gaan gelden:

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 00.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 

Los van het feit dat wij geen afbreuk willen doen aan de essentie van de regels, het veilig maken en houden van evenementen, bereiken ons meerdere vragen uit het land welke zich laten samenvatten als:

1. Welke regeling wordt toegepast op evenementen die deels indoor area’s hebben (bouwsels als tenten) en deels outdoor area’s? Als om 00.00 uur alleen de indoor area’s sluiten zal dit een cumulatief effect hebben, onder meer voor de bezetting per m2 in de outdoor area’s. Effect is dat het niet langer louter om gezondheidsaspecten gaat, maar ook om crowd safety!

2. De afhaalmogelijkheden die volgens de nieuwe regels na 00.00 uur geopend mogen zijn worden binnen de tekst in verband gebracht met evenementen buiten en evenementen binnen met een vaste zitplaats. Hoewel de horeca op deze evenementen dus moet sluiten om 00.00 uur, mag het evenement zelf langer duren en is het volgens de tekst wel toegestaan om een afhaalmogelijkheid te openen. Vragen die ons nu bereiken zijn:

  1. Is het afhaalpunt louter voor eten of is ook het afhalen van drinken toegestaan?
  2. En zo ja: Is dat afhaalpunt puur bedoeld voor bijvoorbeeld campinggasten of kunnen ook anderen eten en drinken afhalen?
  3. Indien dit laatste het geval is, is de vraag wat is dan het verschil met de horeca op het evenement vóór middernacht?

Ook de Kamerbrief Stand van zaken Covid-19 d.d. 14 september 2021 van het Ministerie van VWS geeft geen nadere toelichting aangaande de genoemde afhaalmogelijkheden.

3. Een ander interessant punt is de grens van 75% van de maximale capaciteit voor evenementen die binnen plaatsvinden en geen vaste zitplaatsen voorzien. Als we een festivaltent als voorbeeld nemen is de BGBOP[1] van toepassing en deze staat het plannen van maximaal 4 personen per m2 op het vrije (netto) vloeroppervlak toe. Zoals bekend zijn wij bij CrowdProfessionals hier geen voorstander van omdat dergelijke dichtheden leiden tot onveilige situaties en niet gastvrij is. Echter, op basis van deze wettelijke regeling zou nu de stelling ingenomen kunnen worden dat dit wel het formele uitgangspunt is om vast te stellen wat nu 75% van de maximale capaciteit is. Een rekenvoorbeeld:

a. Als wij in totaal 2.500 m2 vrij (netto) vloeroppervlak beschikbaar hebben stelt de BGBOP dat maximaal (2.500 x 4 personen/m2 =) 10.000 gasten ontvangen mogen worden.

b. Wij zouden normaal rekenen met een lagere bezetting en deze differentiëren naar gebruik (afhankelijk van de functie van het gebied variërend tussen 1,5 persoon per m2 op looproutes tot 4 personen per m2 in een klein gebied voor het podium). Vaak komen wij met deze methode gemiddeld uit rond de 2,7 à 2,9 persoon per m2 over het gehele netto vloeroppervlak. Normaal zouden wij hier dus maximaal (2.500 x 2,9 personen/m2 =) 7.250 gasten veilig kunnen ontvangen, hierbij uitgaande van de aanwezigheid van voldoende vluchtweg capaciteit.

c. Deze 7.250 gasten betreft 72,5% van het eerdergenoemde maximum wat volgens de BGBOP gepland mag worden.

Deze 72,5% sluit vrijwel aan bij het, in de nieuwe regels genoemde, maximum van 75%. In dit voorbeeld zou, hoewel wij geen voorstander zijn van de BGBOP-norm in de reguliere situatie, het toepassen van de BGBOP als basis voor de calculatie van 75% van het maximum dus bruikbaar zijn. Mits er voldoende vluchtwegcapaciteit is zal dit aantal ook geen strijd opleveren met de crowd safety vanuit crowd management perspectief.

In de adviesbrief OMT 126 lezen wij overigens ook dat het OMT adviseert om bij grote evenementen waarbij de bezettingsgraad maximaal 75% is, de deelnemers te verspreiden over de volledige evenement locatie en aandacht te hebben voor goede publieksstromen bij sanitair, in- en uitgangen en dergelijke. Wij begrijpen de essentie van dit advies, echter is een evenredige verspreiding van bezoekers over de volledige evenementen locatie onrealistisch.

Wilt u graag gemotiveerd advies of ondersteuning op dit gebied van onze adviseurs? Neem dan contact op via: info@crowdprofessionals.nl

 

Evenementen

 

[1] Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of meer informatie?

Stuur ons een bericht. Wij bellen of mailen u binnen 1 werkdag terug.