Security en crowd management staan of vallen bij een goede voorbereiding. Event Safety Institute (ESI) en CrowdProfessionals dragen aan die voorbereiding bij, van opleiding tot uitvoering.  

Kennisinstituut ESI acteert vooral op strategisch niveau en helpt evenementen veiliger te maken door middel van onderzoek, advies, ondersteuning en opleidingen. Het kennisterrein beslaat vele aspecten van evenementenveiligheid, zoals crisis-, crowd-, security- en mobiliteitsmanagement. Zusterbedrijf CrowdProfessionals richt zich vooral op het tactisch-operationele niveau. Denk hierbij aan analyses van crowd management, capaciteit, mobiliteit, risico’s en vluchtwegen, plannen en operationele training en begeleiding. De twee bedrijven vullen elkaar uitstekend aan, vertelt directeur CrowdProfessionals Frank Wijnveld. “We werken hoofdzakelijk voor evenementenorganisaties en overheidsinstanties, maar ook steeds vaker voor musea, stadions en andere vaste locaties. Het contact wordt direct gelegd of via ons netwerk en soms ontstaat het via de opleidingen van ESI.”

Het kan altijd beter
Wijnveld stuurt een team aan dat veel ervaring heeft met veiligheidssituaties. Zelf werkte hij in het verleden bij de politie en was hij manager van het Philips Stadion in Eindhoven. Hij en zijn medewerkers hebben bij talloze grote en kleinere evenementen de verantwoordelijkheid gedragen voor veiligheid en crowd management. “Door ervaring zijn we wijs geworden en in staat om anderen te helpen verbeteren. Ook zien we trends in de praktijk. Vaak wordt ons gevraagd een concreet probleem op te lossen. Om minder zichtbare knelpunten bloot te leggen, bieden we ook audits aan. Door mee te lopen met een organisatie zien we wat er wel en niet goed gaat. Zo’n audit leidt in de regel tot twee mogelijke uitkomsten. De eerste is: het is best goed geregeld, maar er zijn zaken die beter kunnen. De tweede: er dreigt acuut gevaar, directe actie is vereist. Honderd procent scores komen nauwelijks voor, er is altijd ruimte voor verbetering.”

Vertrouwen creëren
Het streven naar verbeteringen is volgens Wijnveld geen zware opgave, maar biedt juist kansen. “Meestal komen we op een specifiek onderdeel binnen bij een organisatie, zoals mobiliteit. Dat is een onmisbaar ingrediënt voor het succes van een evenement. Wegen die vastlopen, slecht bereikbare parkeerplekken of haltes; allemaal slecht voor sfeer en veiligheid. Met onze analyses en adviezen wordt de kans op problemen substantieel verkleind en kan een evenement optimaal functioneren. Niet zelden biedt dat ook de mogelijkheid om te groeien in bezoekersaantallen. Door in goed doordachte fases te werken kunnen organisaties de aanpassingen overzien en weten ook gemeenten, politie en hulpdiensten dat veiligheidsaspecten gewaarborgd zijn. Zo creëer je vertrouwen en toekomstperspectief.”

Breed opleidingsaanbod
CrowdProfessionals en ESI hebben aan werk geen gebrek. De aandacht voor veiligheid en crowd management groeit en dat is volgens Wijnveld ook hard nodig. “Er wordt veel georganiseerd met de beste bedoelingen, maar de focus op veiligheid en service blijven soms onderbelicht. Er wordt nog te vaak gedacht: het gaat al jaren goed, waarom zou het nu opeens fout gaan? Dat komt deels door een gebrek aan kennis. ESI brengt daar verandering in met een breed opleidingsaanbod. CrowdProfessionals zet vervolgens de theorie om in praktijk.”

EB Entertainment Business week 30.