Integraal Organisatie Plan (IOP)

Voor veel organisatoren en locaties vervaardigen wij ondermeer vrijwel dagelijks veiligheids- en mobiliteitsplannen, maar CrowdProfessionals biedt daarnaast een ander uniek product: het binnen CrowdProfessionals ontwikkelde Integraal Organisatie Plan (IOP).

Dit IOP combineert alle onderdelen die normaliter separaat aangeleverd worden in 1 overzichtelijk plan; het veiligheidsplan, beveiligingsplan, mobiliteitsplan, medisch inzetplan, de risicoanalyse, het calamiteiten- & ontruimingsplan en een beschrijving van het evenement, de facilitaire voorzieningen en de (calamiteiten-)organisatie, maar het IOP gaat ook een stap verder.

Doordat in het IOP de inleiding, beschrijving van het evenement, de risicoanalyse en enkele andere onderdelen nu slechts 1 maal beschreven hoeven te worden is het plan veel efficiënter, overzichtelijk en kunnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge samenwerking en verbanden ook veel beter, logischer en diepgaander beschreven worden. Zo wordt bijvoorbeeld het onderdeel mobiliteit niet alleen los beschreven als het gaat om de reguliere onderdelen, maar wordt mobiliteit ook volwaardig onderdeel van de risicoanalyse en het calamiteiten- en ontruimingsdeel. Hierdoor ontstaat ook zicht op de situatie hoe geregeld is dat bezoekers na een eventuele ontruiming ook begeleid/doorgeleid worden naar auto, bus, taxi etc. Daarnaast verwerken wij de uitkomsten van onze mobiliteit-, capaciteit- en crowd managementanalyse en vormen wij op basis van de uitkomsten van de analyses de voor het evenement van toepassing zijnde “maatgevende scenario’s”. Zo verkrijgt u daadwerkelijk een plan op maat voor uw evenement of locatie.

Omdat productie, beveiliging, medische diensten, verkeerregelaars, gemeente, politie, brandweer, GHOR en VR met het IOP 1 overzichtelijk plan in handen krijgen, ontstaat ook meer begrip en inzicht in de inzet, methodiek en aandachtspunten van anderen. De kans dat hierdoor de effectieve samenwerking verbetert groeit aanzienlijk. Daarnaast is het voor overheidsdiensten veel makkelijker om aansluiting te vinden bij de gecoördineerde inzet vanuit de organisatie of locatie omdat de informatie overzichtelijk aangeboden wordt.

Als u het IOP ook combineert met de inzet van onze safety officer/veiligheidscoördinator en onze mobiliteitsmanager als onafhankelijke coördinatoren namens u tijdens de operationele uitvoering, weet u zich verzekert van professionele ondersteuning en kunt u zich richten op het evenement zelf. Wij monitoren ondertussen de voortgang en uitvoering, overleggen met de diensten en managen de operatie op basis van het IOP.

Op deze manier ontzorgen wij met onze professionele adviseurs al veel organisatoren, locaties en organisaties.