In de blog “Hoe beoordeel ik of ik werkelijk voorzie in de behoefte van mijn bezoekers op het gebied van vervoer?” op de website van het Event Safety Institute ging Janno Brinkhuis onlangs in op de strategische afwegingen m.b.t. de wijze waarop bepaald wordt welke prognose gemaakt wordt betreffende de te verwachten aantallen.

Hier wordt ingegaan op de vervolgvraag: Maar hoe verwerk je dit dan in een operationeel mobiliteitsplan? Wanneer je een operationeel mobiliteitsplan opstelt is het nuttig eerst de onderstaande vragen te stellen om een beter beeld te krijgen van de vervoersbehoefte:

Is er inzicht in de herkomst van de bezoekers?

Wel:

 • Is het hierbinnen inzichtelijk welk aandeel van het totaalaantal bezoekers dusdanig ver weg woont dat deze vrijwel zeker met het openbaar vervoer komen of met een georganiseerde busreis komen? Of misschien juist te ver van een evenement wonen en een slechte openbaar vervoersverbinding hebben (denk aan bijvoorbeeld Leeuwarden – Alkmaar, bijna 3 uur met de trein of 1 uur en 15 minuten met de auto) en zodoende eerder met de auto zullen komen?
 • Is het hierbinnen inzichtelijk welk aandeel van het totaalaantal bezoekers nog te ver weg woont om met de fiets te komen (verder dan 10km van het evenement), ervan uitgaande dat deze bezoekers met het openbaar vervoer, de auto of met een georganiseerde busreis komen?
 • Is het inzichtelijk welk aandeel van het totaalaantal bezoekers dichtbij genoeg woont om met de fiets te komen (tussen de 2km en 10km van het evenement), ervan uitgaande dat er een aandeel van deze bezoekers toch met het openbaar vervoer komt en sommige zelfs met de auto?
 • Is het inzichtelijk welk aandeel van het totaalaantal bezoekers dichtbij genoeg woont om met de fiets of lopend te komen (binnen een straal van 2km van het evenement), ervan uitgaande dat deze bezoekers ook allemaal met de fiets of lopend komt?

Niet (geheel):

 • Zijn er vergelijkbare evenementen die gebruikt kunnen worden als referentie?
 • Is er van een gedeelte van het totaalaantal bezoekers inzichtelijk waar zijn zich in relatie tot het evenement bevinden?
 • Zijn er manieren om, van het gedeelte van het totaalaantal bezoekers waar geen inzicht in de herkomst is, inzichtelijk te krijgen wat de herkomst is d.m.v. polls e.d.?

Hoe zeker ben ik van mijn inschatting?

Zeker:

 • De inschatting van de verdeling van vervoersstromen op basis van de herkomstanalyse vormt de basis voor de uitgangspunten in de verdere uitwerking van het operationele mobiliteitsplan en ik hou een relatief kleine reservecapaciteit op alle vervoersstromen beschikbaar.

Niet zo zeker:

 • De inschatting van de verdeling van vervoersstromen op basis van de herkomstanalyse vormt de basis voor de uitgangspunten in de verdere uitwerking van het operationele mobiliteitsplan en ik hou een relatief grote reservecapaciteit op alle vervoersstromen beschikbaar.

Wanneer de ticketverkoop nog niet is gestart, maar toch een mobiliteitsplan moet worden ingediend t.b.v. de vergunningsaanvraag, is het nuttig te benoemen dat de in het mobiliteitsplan benoemde verdeling binnen de vervoersstromen een schatting is op basis van eerdere edities of vergelijkbare evenementen en er, n.a.v. de ticketverkoop, tussentijds nog een herkomstanalyse wordt gedaan om te borgen dat tijdens het evenement afdoende voorzien kan worden in de vervoersbehoefte.

Als je vervolgens (een hernieuwd) inzicht hebt van de geprognosticeerde verdeling over de vervoersstromen, kan je een vertaling gaan maken van de vervoersbehoefte naar te nemen maatregelen en benodigde parkeercapaciteit én vervoerscapaciteit van pendelbussen.

Aansluitend is de vraag hoe ik de resultaten van bovenstaande vragen vertaal nu naar maatregelen die voorzien in de vervoersbehoefte:

 • Wanneer je weet te onderbouwen welk aandeel van het totaalaantal bezoekers naar verwachting gebruik wil maken van het openbaar vervoer, kan je samen met de aanbieders van landelijk, regionaal en lokaal openbaar vervoer inzichtelijk maken wat hun beschikbare (rest)capaciteit is op de piektijden die jouw evenement voortbrengt voor in- en uitstroom; hou er rekening mee dat de piek uitstroom bijna altijd het dubbele is van je piek instroom. Voldoet de capaciteit niet aan de geschatte behoefte, ga dan kijken of er mogelijkheden zijn om de capaciteit uit te breiden of dat je andere vervoerstromen moet stimuleren om overbelasting van deze vervoersstroom te voorkomen;
 • Wanneer je weet te onderbouwen welk aandeel van het totaalaantal bezoekers naar verwachting gebruik wil maken van parkeerplaats(en) voor auto, is het nuttig om zeker te weten dat er op zowel de parkeerplaats(en) als de infrastructuur ernaartoe en ervandaan afdoende (rest)capaciteit is op de piektijden die jouw evenement voortbrengt voor in- en uitstroom; hou er rekening mee dat de piek uitstroom bijna altijd het dubbele is van je piek instroom. Voldoet de capaciteit van de parkeergelegenheden niet aan de geschatte behoefte, ga dan kijken of er mogelijkheden zijn om de parkeercapaciteit uit te breiden, een satellietparkeerplaats in kunt stellen of dat je andere vervoerstromen moet stimuleren om overbelasting van deze vervoersstroom te voorkomen. Voldoet de (rest)capaciteit van de infrastructuur niet aan de geschatte behoefte, kijk dan of de doorstroming bevorderd kan worden of er verschillende aanrijdroutes mogelijk zijn om de druk over de infrastructuur te verdelen. Op basis van de zekerheid van de geschatte aantallen bepaal je de benodigde reservecapaciteit van zowel parkeerplaats(en) als infrastructuur;
 • Wanneer je weet te onderbouwen welk aandeel van het totaalaantal bezoekers naar verwachting gebruik wil maken van de fietsenstalling(en), is het nuttig om zeker te weten dat de capaciteit van de fietsenstalling(en) afdoende capaciteit is; Voldoet de capaciteit van de fietsenstalling(en) niet aan de geschatte behoefte, ga dan kijken of er mogelijkheden zijn om de parkeercapaciteit uit te breiden, meerdere fietsenstalling(en) aanvullend nodig zijn of dat je andere vervoerstromen moet stimuleren om overbelasting van deze vervoersstroom te voorkomen. Vergeet hierbij niet te borgen dat fietsers ook daadwerkelijk aankomen op de hiervoor bestemde parkeerplaatsen, op de dag zelf deze stromen nog ad-hoc proberen te sturen is vaak onbegonnen werk;
 • Wanneer je weet te onderbouwen welk aandeel van het totaalaantal bezoekers naar verwachting gebruik wil maken van pendelbussen, kan je inzichtelijk maken welke vervoerscapaciteit benodigd is tijdens de piektijden die jouw evenement voortbrengt voor in- en uitstroom; hou er rekening mee dat de piek uitstroom bijna altijd het dubbele is van je piek instroom. Op basis van de zekerheid van de geschatte aantallen bepaal je de benodigde reservecapaciteit van je vervoerscapaciteit per uur. Zorg hierbij voor een duidelijk uit- en instaphalte, zowel voor bezoekers als chauffeurs. Te vaak worden pendelroutes geblokkeerd door lopende bezoekers of worden mensen uitgezet op een andere plek dan de halte, wat weer resulteert in een mogelijk issue tijdens de uitstroom;
 • Wanneer je weet te onderbouwen welk aandeel van het totaalaantal bezoekers naar verwachting gebruik wil maken van locaties om afgezet en opgehaald worden, is het nuttig om zeker te weten dat er op zowel de hiervoor bestemde locaties als de infrastructuur ernaartoe en ervandaan afdoende (rest)capaciteit is op de piektijden die jouw evenement voortbrengt voor in- en uitstroom; hou er rekening mee dat Taxi en Kiss & Ride tijdens de instroom bijna niet zichtbaar aanwezig is, terwijl deze stroom na afloop van het evenement tegelijkertijd een massale instroom, een hoge parkeerdruk en een massale uitstroom genereert.

Uiteraard is het op de dag van uitvoering erg nuttig om ten tijde van de instroom inzicht te verkrijgen in de verdeling binnen de vervoersstromen, om zeker te weten dat dat er nog steeds afdoende voorziening is ten tijde van de uitstroom; immers is gemiddeld de uitstroompiek altijd het dubbele van de instroompiek. Ook kan d.m.v. datavergaring een betere prognose voor een volgende editie worden gemaakt en kan dit inzicht wellicht ook voor andere evenementen nuttig blijken.