Wie met carnaval op straat bier wil drinken, moet voortaan genoegen nemen met een plastic beker.
Het stadsbestuur kiest in het belang van de veiligheid voor een glasverbod.

Het zat er al enkele jaren aan te komen en kan dan ook geen grote verrassing meer zijn: met ingang van carnaval 2017 is gebruik van glaswerk in de openbare ruimte binnen de Maastrichtse singels verboden. De proef van dit jaar met plastic bekers bij raamverkoop en biertaps buiten is dermate positief beoordeeld, dat ze leidt tot een definitieve verplichting voor het gebruik van kunststof bekers tijdens carnaval van vrijdag tot en met dinsdag voor horeca (raamverkoop en buitenbars), carnavalskarren en -optochten in het centrum.

Als de gemeenteraad instemt met het verbod, volgt verankering in de Algemene Plaatselijke Verordening om te kunnen optreden tegen overtreders van de regels. In de horecazaken blijft het tappen van bier in glas overigens gewoon toegestaan, omdat verbieden wettelijk niet mogelijk is.
Echter: kastelein en carnavalisten zijn samen verantwoordelijk als bierkopers met het geserveerde glaswerk de straat op gaan. Het zal veel horecabazen er vermoedelijk toe aanzetten ook in hun zaak bier in plastic bekers te gaan tappen, om het risico op bekeuringen uit te sluiten.

De roep om een glasverbod zwol de afgelopen jaren aan. Met name hulpverleners klaagden over hun eigen veiligheid, het aantal verwonde carnavalisten als gevolg van glasgebruik en lek gereden banden van hulpvoertuigen. Ook het verwerken van glasafval bleek steeds lastiger.
De hoeveelheid scherven werd alsmaar groter, waardoor het aantal gewonden groeide. Ook het aantal inzamelbakken voor glazen nam af.

Gevoegd bij het feit dat Maastricht als enige Nederlandse stad nog gebruik van glas bij evenementen toestond en grote drukte in smalle (horeca) straten, besloot het stadsbestuur CrowdProfessionals in te schakelen voor advies over de problematiek. Het ingrijpendste voorstel was stoppen met glas in de openbare ruimte. Een proef met plastic bekers voor raamverkoop en buitentaps was het resultaat.

De balans staat nu op een rij in een evaluatie voor de gemeenteraad: minder verwondingen (van 215 in 2015 naar 44 dit jaar), minder lekke banden bij hulpvoertuigen (twee stuks), positieve reacties uit horecakringen (90 procent ondernemers met een buitentap of raamverkoop), weinig negatieve reacties van carnavalisten en tevreden hulpdiensten. Allemaal redenen om de proef om te zetten in beleid: glasverbod (ook voor karren, optochtwagens en individuele carnavalsvierders) binnen het singelgebied. De gemeente wil geen uitzonderingen: differentiatie is ongewenst. ‘De gemeente is voor een eenduidig, duidelijk en handhaafbaar beleid’, staat in de evaluatie.

Het stadsbestuur wil ook meer aandacht voor handhaving bij het alsmaar uitdijende leger groepen met carnavalskarren. Hoewel het gros de afspraken voor karren onderschrijft, zorgt een aantal groepen voor veel overlast in de vorm van glasgebruik, te hoge geluidsniveaus, blokkeren van smalle straten en gesleep met gasdrukhouders, aggregaten en kooktoestellen. Ook hier moet aanpassing van de APV ertoe leiden dat handhavers overtreders van de regels een bekeuring kunnen geven.

Artikel afkomstig uit