Hoewel de Lockdown momenteel de horeca gesloten houdt, zullen op enig moment ook deze deuren weer stapsgewijs opengaan. In de periode waarin social distancing nog van toepassing is in aanloop naar volledig herstel, zullen de horeca nog steeds moeten zorgen voor een aangepaste 1,5 meterinrichting, -capaciteit en -bedrijfsvoering. Veel berichten in de voorbije maanden gingen over de onduidelijkheid over de “veilige coronacapaciteit”; hoeveel mensen mag een restaurant, bistro of bar nu gelijktijdig binnenlaten en hoe wordt dat bepaald? Ook voor toezichthouders is het niet eenvoudig om vast te stellen wat nu wel of niet mag zonder inzicht te hebben in tekeningen, afmetingen en berekeningen. De adviseurs van CrowdProfessionals en het Event Safety Institute ontwikkelden daarom een Handreiking bepalen Coronacapaciteit horeca waarin helder aangegeven wordt hoe hier op uniforme wijze naar gekeken kan worden. Naast de Handreiking wordt er momenteel gewerkt aan een rekentool met bijbehorende instructievideo die nog eens extra uitleg geven over de rekenmethode. Door de stappen zelf te volgen ontstaat voor iedere horecaondernemer inzicht in de maximum coronacapaciteit van een horecazaak. Op lokaal niveau kunnen gemeente en horeca afspraken maken over de toepassing van deze systematiek en middels het toekennen van een (lokale) deursticker en certificaat ontstaat voor een ieder, inclusief toezichthouders, een helder beeld van het veilige aantal gasten dat in de zaak aanwezig mag zijn. Dit zal uniformiteit bevorderen en bijdragen aan een duidelijk beeld in de periode waarin volledige openstelling nog niet mogelijk is.