De voorbije maanden zijn wij actief geweest (en nog) in veel binnensteden. In opdracht van gemeenten analyseerden en optimaliseerden wij voetgangerscirculatie in winkelstraten in veel steden en zorgden wij voor de onderlegger voor het inrichten van loopstroomscheiding, eenrichtingsverkeer (waar nodig) en de operationele organisatie en monitoring. Naast de analyses en plannen verzorgden en verzorgen wij in een aantal steden ook het operationeel management en de training van city hosts voor hun job; het coachen en aanspreken van publiek in drukke gebieden op gastvrije wijze om te bereiken dat men meewerkt aan het voetgangerscirculatiemodel.

Onze adviseur Roelf Pot is bijvoorbeeld ieder weekend en op andere drukke dagen actief in de binnenstad van Eindhoven met de aansturing van de hosts, vrijwilligers en city navigators. Deze groep mensen, sinds kort ook aangevuld met de horeca stewards die normaal gesproken op het Stratumseind actief zijn, is in de binnenstad van Eindhoven actief met het uitvoeren van het crowd managementplan 1,5 meter door publiek te coachen in het rechts- en afstand houden.

Ontwikkeling van drukte

Tijdens de zomerperiode was het vooral druk in de weekenden en aansluitend zagen wij in augustus en september dat de drukte ook op donderdag en vrijdag toenam. In oktober liep dit weer wat terug, hoewel de herfstvakantie alweer een stuk meer drukte gaf.

Training van hosts

Wij hebben in deze periode op verschillende plaatsen in Nederland de city hosts getraind in het uitvoeren van deze taken in relatie tot de 1,5 meter maatschappij. Het is belangrijk dat de hosts begrijpen wat de basis is van crowd management, inzicht hebben in de ruimte die nodig is om 1,5 meter afstand te kunnen houden en ook samen nog even de puntjes op de spreekwoordelijke “i” zetten als het gaat om gespreksvaardigheid en de aandachtspunten bij het omgaan met weerstand. Daarnaast resulteert een dergelijke training, zo merkten onze trainers in Amsterdam waar de coördinatoren van de hosts op de Wallen getraind werden, ook in een verbeterd teamgevoel; de “wij-beleving”. Ook zien wij dat de kennis in de groep hosts ertoe bijdraagt om het plan nog scherper te stellen en publiek nog beter te faciliteren in hun binnenstad- en winkelbezoek.

Drukte en naderende feestdagen

Momenteel krijgen wij veel vragen binnen van steden -zowel steden waar wij al actief zijn als steden die zich nu bij ons melden – aangaande de ontwikkeling van drukte rondom de feestdagen en de wijze waarop dit gemanaged kan worden.

In de zomer, met name vanaf 1 juni (heropening van de horeca), was de drukte in binnensteden op zonnige dagen soms gelabeld als druk en heel af en toe als zeer druk. Tegelijkertijd was het zo dat een deel van de populatie gedurende de zomer niet in de stad aanwezig was:

  • Studenten die niet in hun studentenkamer waren, maar bij de ouders thuis;
  • Mensen die op vakantie waren en
  • Mensen die andere plaatsen bezochten vanwege het lekkere weer (stranden, meren, pretparken etc.).

Natuurlijk waren er ook wat mensen uit buurlanden in de binnenstad van veel steden, maar die aantallen zijn in veel gevallen te verwaarlozen als het gaat om het effect op drukte in de stad.

In de aankomende periode (2e helft november en geheel december) zal het druktebeeld in potentie anders/hoger zijn dan in de zomer, zo verwachten wij, want:

  • Studenten zijn er nu wel (omdat zij 1 of 2 x per week wel contactonderwijs hebben en dus in de stad moeten zijn),
  • Er zijn geen/nauwelijks vakanties meer mogelijk,
  • Er zijn niet of nauwelijks meer alternatieve uitstapjes te bedenken, mede vanwege het weer en
  • Men wil de inkopen doen voor de feestdagen (het enig overblijvende alternatief in deze tijden; dus “laten we het goed vieren” zal veelal de gedachte zijn) en de vraag is of uitverkoopacties en bijvoorbeeld een dag als Black Friday (27 november) 2020 versterkend effect gaan hebben op drukte (mits zij niet verboden worden als risicoreductie maatregel)

Daarnaast is, gerelateerd aan drukte-ontwikkeling, de grote vraag of de ontwikkelingen rondom Covid-19 aanleiding blijven geven voor het gesloten blijven houden van de horeca of niet. Normaal gesproken heeft de horeca ook een zeer drukke tijd in november en december. Nu zal openstelling wellicht niet toegestaan zijn, maar als de horeca wel open mag treedt een extra factor op qua drukte in binnensteden.

Drukte en noodzakelijke voorbereiding

Er wordt door ons dus in potentie meer drukte verwacht en over een langere termijn dan tijdens de zomer het geval was. Tegelijkertijd bestaat continu onzekerheid omtrent het niveau (en vorm en omvang) van landelijke en regionale maatregelen in het kader van Covid-19.

Hieraan kleven diverse vragen, keuzes en (mogelijke) scenario’s.

Nu is het moment om de voorbereidingen te treffen en inzet van mensen, middelen en maatregelen klaar te zetten om de drukte te kunnen managen die op zal gaan treden. Vanzelfsprekend kunnen wij de door ons al gevormde inzichten en best practices ook voor u inzetten en een crowd managementmodel uitwerken voor de naderende feestdagen-drukte.

Meer weten? Stel uw vraag aan onze crowd managementadviseur en specialist Harold Salomons op hsalomons@crowdprofessionals.nl Harold en het CrowdProfessionals/ESI-team staan klaar om u te assisteren.