Het landskampioenschap van Feyenoord brengt veel mensen op de been! Net als in 2016 (KNVB-beker) 2017 (landskampioenschap) en in 2022 (finale Conference League), schakelde de gemeente Rotterdam CrowdProfessionals in om haar te ontzorgen op het gebied van crowd management, mobiliteit en veiligheid.

Feyenoord is landskampioen 2022-2023, dat zal weinig mensen zijn ontgaan. Nadat zondag 14 mei de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was gewonnen, barstte al direct een feest los in de stad. Op maandag 15 mei stroomde de Coolsingel vol voor een feestelijke huldiging voor jong en oud.

Crowd Management

Een huldiging als deze kent flinke uitdagingen op het gebied van veiligheid, crowd management en mobiliteit. Immers, vooraf is niet goed te voorspellen hoeveel mensen komen opdagen; er is in de aanloop weinig tijd om met bezoekers te communiceren en de massaliteit van het evenement zorgt voor een korte piekbelasting op alle vervoersstromen, looproutes en toegangspoorten. We bespreken in deze blog een aantal van de bijzonderheden op het gebied van crowd management aan de hand van de thema’s Design, Information en Management.

Design

Waar we in 2017 zonder evaluatie of crowd management-plan moesten beginnen (het was toen 18 jaar geleden dat Feyenoord landskampioen was geweest), was nu het in 2017 uitgewerkte design met het inrichten van acht publiekszones op de Coolsingel, het Hofplein en het Stadhuisplein, plus een overloopgebied op de Binnenrotte, de basis. Dit design was in 2017 een “proven concept” gebleken. In dit design wordt het gebied in overzichtelijke zones verdeeld met ieder een veilige capaciteit, zodat overcrowding wordt voorkomen. Daarbij is ook gedacht aan vluchtroutes en bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

Information

Bij het ‘sturen’ van menigten is communicatie het belangrijkste middel. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Feyenoord landskampioen was, is vanuit de gemeente en Feyenoord actief gecommuniceerd over de mogelijkheden om de huldiging bij te wonen en de regels die op die dag zouden gelden in het huldigingsgebied.

In het gebied Blaak/ Binnenrotte- Meent- Lijnbaan- Coolsingel- Hofplein stonden wederom digitale schermen van Boels, om de bezoekers van informatie te voorzien over welke ingangen en publiekszones open en gesloten waren. Ook de NS zette een aantal schermen in om reizigers te informeren.

Nieuw in 2023 was de inzet van CrowdCom voor het tellen van de instroom bij een aantal ingangen, gecombineerd met de inzet van studenten van Logistics Community Brabant, die handmatige tellingen bij de poorten uitvoerden. LCB heeft ook nog twee andere digitale crowd monitoring-tools ingezet als experiment.

Nieuw was ook de inzet van een aantal tools op het gebied van communicatie en informatievoorziening naar bezoekers; gesproken teksten op luidsprekers bij de ingangen en in de zones, en het gebruik van LiveCrowd, bedoeld om te communiceren met bezoekers via uiteenlopende sociale media-platforms.

Management

Naast een robuust design en goede informatievoorziening, is ook een stevig management nodig. De hele operatie werd geleid vanuit het Gemeentelijk Actiecentrum en de Staf Grootschalig Bijzonder Optreden van de politie. Het GAC stuurde zelf het crowd management en de beveiligingsoperatie aan en vanuit het gemeentelijke verkeersregiecentrum werd de mobiliteitsoperatie aangestuurd. In het GAC waren alle gemeentelijke afdelingen, NS en RET vertegenwoordigd, onder voorzitterschap van Paul Brinkman. Het GAC bevond zich direct naast de politie, waardoor de lijntjes letterlijk kort waren.

Inzet CrowdProfessionals en ESI

CrowdProfessionals heeft de gemeente geadviseerd in het beveiligingsconcept, de inzet van EHBO, het vinden van de leveranciers op deze gebieden en heeft het mobiliteitsplan geschreven in samenwerking met BUKO, politie en het team verkeersregie van de gemeente.

Ben Jan van der Klis en Syan Schaap waren namens CrowdProfessionals en ESI werkzaam in het GAC. Als Project Lead vanuit CrowdProfessionals heeft Ben Jan de regierol in de voorbereiding en de uitvoering gehad aangaande crowd management en veiligheid. Collega Melvin Zuidema had deze rol op het gebied van mobiliteit en collega Syan had de focus op de communicatie en het voorspellen en bepalen van de publieksdrukte tijdens de instroom van de publiekszones. Collega’s Daniël Schipper, Kennly Vink, Camiel Wijtvliet en gedragswetenschapper Erica Kinkel hebben tijdens de uitvoering allerlei zaken geobserveerd ten behoeve van een goede evaluatie.

Intensief

De laatste weken in de voorbereiding zijn zeer intensief geweest. Nauw hebben we samengewerkt met de gemeentelijke projectleider huldiging Simone Hagen, met projectleider communicatie Marina Woelms voor de communicatiestrategie, met de projectmanagers van Unlimited Productions, die een fenomenale presentie hebben geleverd, net als de andere projectleiders van de gemeente, adviseurs van de (hulp)diensten, Intelligent Security, SMG, BUKO en IMC TEC. Zovelen die hun bijdrage hebben geleverd aan het grootste openbare publieksevenement dat Nederland kent.

Feestelijk

We hebben 95.000 supporters ontvangen in de acht publiekszones en in het overloopgebied op de Binnenrotte. Daarbij zijn er nog tienduizenden geweest die een plek in het centrum hebben gevonden om de huldiging live op tv te volgen. Zowel de instroom als de uitstroom van de 95.000 supporters is goed verlopen, zowel in de publiekszones als in het OV bij de stations van RET en NS (Blaak en CS).
De sfeer tijdens de huldiging was ongekend en feestelijk! Wij kijken uit naar de volgende keer dat we onderdeel mogen zijn van dit geweldige team van professionals!