Crowd Safety Management staat wereldwijd volop in de aandacht. Het besef dat goed crowd management een belangrijke randvoorwaarde vormt voor het in gebruik nemen allerlei drukke plaatsen lijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen. Hierbij hebben de coronapandemie en beeldbepalende incidenten zoals tijdens de Love Parade in Duisburg, de Hadj in Mekka en het Astroworld Festival in 2021 zeker aan bijgedragen. CrowdProfessionals en het Event Safety Institute zetten zich al sinds hun oprichting ieder op hun eigen manier in voor veiligere evenementen en voor de veiligheid van crowds op allerlei drukke plaatsen. Aansluiting bij de pas opgerichte Global Crowd Management Alliance (GCMA) past daar uitstekend bij.

ESI-directeur Syan Schaap: “Wereldwijd valt er enorm veel te leren en verbeteren aan Crowd Safety Management, en dat zien we helaas nog regelmatig terug in incidenten. ESI en CrowdProfessionals richten zich primair op Nederland, maar kunnen en zullen in toenemende mate ook buiten Nederland gaan bijdragen. Voorbeelden zijn er al, kijk maar naar het werk dat wij al doen voor de UEFA. Door aansluiting bij de GCMA willen we ons netwerk versterken met gelijkgezinden, professionals die niet akkoord gaan met het minimale niveau van veiligheid en zich net als ons dagelijks inzetten om een nieuw ethos te bereiken.”

De GCMA werd in 2021 opgericht door een samenwerking tussen de Britse UKCMA, de Amerikaanse Event Safety Alliance en event professionals uit verschillende andere landen. Haar missie bestaat uit drie punten: kennisoverdracht, belangenbehartiging en overtuigen. De GCMA heeft deze missie vertaald in vijf doelen:

  1. Het ontwikkelen en promoten van verantwoord crowd management en veiligheidspraktijken wereldwijd, wat leidt tot de oprichting van een wereldwijd erkende kennisbank voor crowdmanagers;
  2. Het bieden van zinvolle en wereldwijd gerespecteerde leermogelijkheden voor crowd management beoefenaars van alle ervaringsniveaus, ongeacht locatie of financiële middelen;
  3. Bewustmaking van de gedragswetenschap die ten grondslag ligt aan veel overwegingen voor crowd management.
  4. Vertegenwoordigen van de belangen van leden als beoefenaars, specialisten en belanghebbenden binnen de bredere crowd management-industrie;
  5. Bevorderen en ondersteunen van zinvolle diversiteit in de crowd management-industrie.

Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op www.thegcma.com