Ondersteuning door combinatie van gericht advies en simulatie software

Het Kabinet geeft aan dat Nederland zich moet voorbereiden op de “anderhalve-meter-economie”. De verwachting is dat de Social Distancing regels van 1,5 meter afstand nog maanden nodig zijn. Zodra het moment aanbreekt dat de maatregelen versoepeld kunnen worden dient de vraag zich aan welke mogelijkheden er in de verschillende sectoren ontstaan voor het (deels) heropenen en starten van de werkzaamheden. Bedrijven en instellingen moeten zich voorbereiden en kijken wat de grenzen en mogelijkheden zijn als het gaat om toegestane capaciteit, het beheersen van die capaciteit en mogelijke scenario’s die van toepassing zijn.

Dilemma: veilig en optimaal op- en afschalen
In aanloop naar volledige (her)openstelling zal er eerst een periode zijn waarin beperkingen gelden en er alleen binnen aangegeven grenzen en mogelijkheden gewerkt mag worden. Dat betekent dat er zicht moet zijn op de maximale capaciteit binnen de Social Distancing grenzen als het gaat om bezoekers, gasten, klanten, reizigers, etc. Ook moet de eigen inzet van medewerkers afgestemd worden op het bewaken van grenzen en om optimale serviceverlening te waarborgen. Als er meer van de tijdelijke/wisselende capaciteit bekend is, kunnen beleid en operatie gericht worden voorbereid en ingericht. Het flexibel en verantwoord kunnen op- en afschalen is relevant omdat moet worden voldaan aan de veiligheidsnormen én er gekeken moet worden naar de meest optimale bedrijfsmatigde situatie. De regelgeving en daarmee scenario’s kunnen van moment tot moment verschillen.

Gerichte analyse en advisering
Waar in een normale situatie gebruiksmeldingen het maximumaantal aanwezigen bepalen op basis van ruimte, bezetting per m2 en de capaciteit van vluchtwegen, is de rekensom nu geheel anders omdat het gebruik van ruimte (aantal m2 per persoon) nu gebaseerd moet worden op de tijdelijke Social Distancing-eisen en de variabele (maatwerk)scenario’s die per locatie of situatie gelden. Het gaat daarbij niet alleen om de veilige bezetting per ruimte, maar ook om het beheersen van instroom, verblijf en uitstroom. Het gaat daarbij om formulering van specifiek beleid en om gerichte operationele inzet. Wij ondersteunen de vorming van uw concept middels modellering van de situatie en locatie, scenario-analyse en advisering van een operationeel (crowd) managementconcept.

Simulatie & Crowd Management
CrowdProfessionals en INCONTROL Simulation Software werken al jarenlang succesvol samen aan diverse crowd managementprojecten voor stedelijke gebieden, bijzondere locaties en OV-knooppunten. Tot onze klanten behoren ondermeer (lokale) overheidsorganisaties, sportbonden, evenementen(locaties), pretparken, musea, scholen, (Openbaar) Vervoer en luchthavens. Waar INCONTROL snel en efficiënt een basismodel van uw gebouw of terrein en inrichting bouwt, analyseert CrowdProfessionals de situatie, de ruimte en het beoogde gebruik, de doelgroepen en de mogelijkheden. Al deze informatie komt samen in het simulatiemodel waarbinnen diverse scenario’s geanalyseerd kunnen worden. Op basis van de uitkomsten krijgt u een specifiek advies waaronder optimale bezetting per ruimte (en als gehele locatie), toegangsprocessen, mogelijke scenario’s en de effectieve-, optimale inzet van medewerkers.

Uiteraard roepen vraagstukken rondom de (gedeeltelijke) lock down en het weer opschalen veel vragen op met betrekking tot veiligheid, de optimale/maximale gebruikscapaciteit en de benodigde personele inzet. De experts van CrowdProfessionals en de wetenschappelijk onderbouwde simulatiemodellen van INCONTROL bieden u onafhankelijk advies op maat die u helpt met besluitvorming en de afwegingen met de toezichthoudende overheden!

 

Op zoek naar antwoorden om klaar te zijn voor de anderhalve-meter-economie? Neem contact met ons op:

CrowdProfessionals – Frank Wijnveld
Email: f.wijnveld@crowdprofessionals.nl
Telefoon: +31 6 5118 60 65

INCONTROL – Steven Bakker
Email: steven.bakker@incontrolsim.com
Telefoon: +31 6 4274 00 07