Onze collega’s van CrowdProfessionals zijn tijdens afgelopen Koningsnacht en –dag,  net als ieder jaar,  druk geweest met het veilig laten verlopen van de verjaardag van de Koning. Een dag waarop vele activiteiten te beleven zijn en veel mensen samenkomen. We delen graag een recap van onze werkzaamheden nu de rust (deels) is wedergekeerd:

Amersfoort

Tijdens Koningsnacht was CrowdProfessionals in Amersfoort met twee doelen: het opstellen en implementeren van een Integraal Operationeel Plan (IOP) voor de hulpdiensten en voorafgaand aan de feestelijkheden, in samenwerking met de hulpdiensten, adviseren op het gebied van crowd management en de technische uitvoering. ‘De organisatie had alles goed voor elkaar en er zijn geen ernstige incidenten voorgevallen, kortom: de avond is goed verlopen!’, aldus Roelf Pot.

Utrecht

CrowdProfessionals verzorgde in opdracht van de gemeente Utrecht het crowd management voor Koningsnacht- en dag in Utrecht, in samenwerking met MediaCows. We nemen je mee in hoe de nacht en dag eruit hebben gezien voor onze adviseur Ben Jan van der Klis.

In de voorbereiding werd een crowd management plan opgesteld waarbij de evenemententerreinen, de looproutes en andere drukke gebieden zijn geanalyseerd. Voor het beheersbaar houden van de drukte werden maatregelen bedacht zoals het kunnen afsluiten van bepaalde straten en/of gebieden. MediaCows plaatste grote Led schermen (HIKERS) op de looproutes om publiek te informeren over de drukte en gebieden waar feestvierders nog ruimte hadden, maar ook boodschappen die behoeden voor zakkenrollers kunnen naar het publiek worden gecommuniceerd.

In de uitvoering zijn CrowdProfessionals en MediaCows samen met de gemeente Utrecht aangesloten bij het Team Districtelijke Aanpak (TDA) van politie Utrecht. In het TDA worden beslissingen genomen over onderwerpen als crowd management. CrowdProfessionals had in het TDA een adviserende rol. Beslissingen werden genomen op basis van meldingen van organisatoren, informatie die crowd watchers geven over drukte, camerabeelden die in het TDA worden uitgekeken en/of op basis van de dronebeelden. De drone wordt ingezet door politie Utrecht en vliegt zowel overdag als in de avonduren. Met name de beelden die de drone geeft zijn waardevol, omdat deze een perfect beeld van drukte geven, zowel bij stilstaand als lopend publiek.

Dit jaar is het op zowel Koningsnacht- als dag druk geweest, waarbij op Koningsnacht is besloten na overleg met alle betrokken stakeholders om rond 22:00 uur te communiceren om niet meer naar de binnenstad van Utrecht te komen. Incidenten zijn er op beide evenementendagen nauwelijks geweest. We kunnen concluderen dat, met meer evenementen dan vorig jaar, de drukte op beide evenementdagen groter is geweest dan in 2022 met op beide dagen een gemoedelijke en goede sfeer.

De samenwerking met en vanuit het TDA hebben we als zeer prettig ervaren en we danken alle TDA leden voor deze prettige samenwerking! Ook volgend jaar mag CrowdProfessionals in samenwerking met MediaCows deze mooie opdracht uitvoeren in opdracht van de gemeente Utrecht. Met dank aan alle TDA leden, Debbie de Baan en onze collega’s van MediaCows.  

Rotterdam

In Rotterdam werd de Koning en de Koninklijke familie ontvangen met diverse festiviteiten en een eindfeest. CrowdProfessionals ondersteunde gemeente Rotterdam bij de planvorming en begeleiding van deze nationaal drukbezochte en druk bekeken feestdag. Als veiligheidscoördinator was Harold Salomons eindverantwoordelijk voor de gehele private veiligheidsorganisatie in het kader van het bezoek van de Koninklijke Familie aan Rotterdam. Daarbij schreef hij het Veiligheidsplan (IOP) en stuurde hij de inhuurpartijen EMS (Medisch), BUKO (Mobiliteit), Dordtse Reddingsbrigade en SMG (Beveiliging) aan. Vanuit deelname in het Gemeentelijk Actie Centrum (GAC) gaf hij advies aan de betrokken overheidsorganisaties als Politie en gemeente. Adviseur Melvin Zuidema was actief in het Verkeers Actie Centrum (VAC), daar werden de verkeersregelaars en verkeersmaatregelen operationeel aangestuurd.  ‘Door een goede voorbereiding was de uitvoering ontspannen zolang het kon, maar hadden we de juiste scherpte op het moment dat het moest.’, aldus Harold Salomons.

Urk

CrowdProfessionals ondersteunt in samenwerking met de gemeente verschillende evenementenorganisatoren op Urk. Vanuit deze samenwerking was  Manon Gijbels ook aanwezig in de rol van veiligheidscoördinator op Urk tijdens Koningsdag. Een kleurrijk evenement waar activiteiten werden georganiseerd als een rommelmarkt, springkussenfeest en een foodplein. Tijdens het evenement is de organisatie geadviseerd en bijsturing verleend om de 5.000 bezoekers veilig te laten genieten van Koningsdag 2023. Het was een dag waarop saamhorigheid en verbondenheid centraal stond en waarop de Urkers genoten van het samenzijn, de festiviteiten en tradities. Urk kijkt dan ook terug op een mooie Koningsdag!

Best

In de gemeente Best was Rick Mensen namens CrowdProfessionals aanwezig als tijdelijke adviseur openbare orde en veiligheid voor de gemeente tijdens het Supersized Kingsday. Het festival is een van de grootste koningsdagfestivals met 45.000 bezoekers en worden er vooral ‘hardere muziek stijlen’ ten gehore gebracht. Doel van onze aanwezigheid was om alle partijen in het veiligheidsteam goed samen te laten werken en dit was een succes!

We kijken tevreden terug op een veilige en feestelijke Koningsdagviering en hopen volgend jaar met evenveel trots weer alle werkzaamheden te delen!