Na onze eerdere betrokkenheid bij Koningsdagen en Koninklijke bezoeken in de afgelopen jaren heeft CrowdProfessionals in opdracht van de gemeente ook dit jaar voor het bezoek van het Koninklijk gezin aan de High Tech Campus (HTC) Eindhoven op Koningsdag, een belangrijke bijdrage mogen leveren aan veiligheid en gezondheid.

Gemeente Eindhoven heeft CrowdProfessionals eerder dit jaar verzocht om advies te geven en met name 3 aandachtsgebieden voor haar rekening te nemen:

  1. Het vormen van een Covid-protocol voor het Koninklijk bezoek en de begeleiding en monitoring van de uitvoering hiervan,
  2. Het ontwikkelen van een operationeel plan voor mobiliteit en veiligheid van de deelnemers tijdens de generale repetitie en Koningsdag &
  3. Het ontwikkelen en uitvoeren van het accreditatiebeleid voor het Koninklijk bezoek aan de HTC Eindhoven op Koningsdag en de generale repetitie op maandag.

In het voortraject werd door CrowdProfessionals een specifiek Covid-protocol ontwikkeld waar vervolgens, in samenwerking met gemeente, GGD en Medicorps invulling gegeven werd, ondermeer door iedereen op locatie te testen voorafgaand aan binnenkomst en door per deelgebied invulling te geven aan operationele facetten als handendesinfectie en het beperken van de aanwezige capaciteit. Tijdens de generale repetitie op maandag en Koningsdag zelf werd hierop ook toezicht gehouden door onze safety coördinator in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost.

Door in het voortraject, in samenwerking met gemeente en politie-eenheid Oost-Brabant, een accreditatiebeleid op maat te ontwikkelen voor dit bezoek, ontstond niet alleen grip op het aantal aanwezigen -van belang vanuit de Covid-richtlijnen- en zicht op de identiteit van allen, maar kon dit tevens gebruikt worden voor het realiseren van tijdsblokken waarmee instroom en het testen op locatie geregisseerd werd en alles rustig en gedoseerd verliep; een voorbeeld van een prima samenwerking tussen publieke en private partijen welke meer dan nodig is in deze bijzondere tijd!

Tot slot ontwikkelde CrowdProfessionals in samenwerking met gemeente, politie, Eindhoven 247, Depot Eindhoven en Profi-Sec Security een security-concept op maat voor de hele periode tussen opbouw en afbouw van het evenement. Namens de organisator (gemeente Eindhoven) verzorgden wij ook de operationele coördinatie. Vanzelfsprekend is het Koninklijk bezoek een gebeurtenis waar een zeer gedegen voortraject aan vooraf gaat en waar de operationele uitvoering geen ruimte laat voor fouten. Samen zijn wij erin geslaagd om het Koninklijk bezoek veilig, rustig en (Brabants) gastvrij te laten verlopen. De inzet van de coördinator en beveiligers van Profi-Sec security onder regie van onze veiligheidscoördinator, heeft er steeds toe geleid dat we maatwerk en service konden leveren aan alle stakeholders en gasten terwijl we gelijktijdig de strenge uitgangspunten vanuit politie en overheid, die vanzelfsprekend zijn bij een Koninklijk bezoek, steeds konden respecteren. Iets waar we ook dit jaar weer trots op zijn en waar we met tevredenheid en trots op terugkijken!

Wij bedanken de gemeente Eindhoven voor deze opdracht en tevens bedanken wij onze partners Profi-Sec Security, Medicorps en alle overheden en andere partners waarmee wij (weer) hebben mogen werken voor de prettige, professionele samenwerking! Hopelijk kunnen we uitzien naar een Koningsdagviering in 2022 waarbij weer volop publiek aanwezig kan zijn!