Heel Nederland kleurde oranje en daar zijn wij maar druk mee geweest! Onze collega’s van CrowdProfessionals en het Event Safety Institute zijn betrokken geweest bij Koningsnacht en/of  -dag in verschillende steden. Zowel in planvorming, uitvoering, evaluatie en onderzoek. In dit artikel laten we je zien waar we onder meer onze kennis en expertise hebben ingezet. 

Maastricht 

CrowdProfessionals heeft op verzoek van de gemeente Maastricht het voortouw genomen in de ontwikkeling van zowel (de uitgangspunten voor) het Mobiliteitsplan Koningsdag Maastricht 2022 en het gehele Crowd managementplan. Omdat oorspronkelijk het Koninklijk bezoek gepland was in 2020, maar dit door Covid-19 uitgesteld werd naar 2022 zijn wij al sinds 2019 betrokken bij de voorbereidingen en planvorming. In 2021 mochten wij, in opdracht van gemeente Eindhoven, ook het veiligheidsplan schrijven voor het Koninklijk bezoek aan de HTC Eindhoven op Koningsdag; destijds vanwege de pandemie een bezoek zonder aanwezigheid van publiek. Maar nu kon Koningsdag Maastricht alsnog plaatsvinden! Wij zijn dan ook bijzonder blij voor de gemeente Maastricht dat Koningsdag 2022 alsnog plaatsgevonden heeft in de stad en dat het een mooie en feestelijke dag is geweest. 

Tijdens uitvoering waren wij de gehele dag aanwezig in het centrale coördinatiecentrum om de gemeente, politie en andere (hulp)diensten te voorzien van ons operationeel advies tijdens de drie evenementfasen (instroom, circulatie en uitstroom). Dankzij de inzet van veel politie- agenten, beveiligers, verkeersregelaars, vrijwilligers en vele anderen heeft Maastricht, naast de Koninklijke Familie en hun gevolg, vele tienduizenden enthousiaste bezoekers warm ontvangen en hen een mooie, veilige en gezellige Koningsdag geboden. Wij zijn trots dat ook dit jaar het evenement zonder noemenswaardige incidenten, vlot en goed is verlopen en dat wij er samen met de gemeente en alle andere betrokken partners in geslaagd zijn om alle bezoekers een mooie dag te bieden en Maastricht als stad goed op de kaart te zetten! 

Amersfoort 

Al sinds 2017 ondersteunt CrowdProfessionals senior adviseur Roelf Pot de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort op het gebied van evenementenveiligheid. Dit jaar mocht hij, vanuit die rol, voor Amersfoort wederom het proces rond alle veiligheidszaken tijdens Koningsnacht en -dag evenementen begeleiden. Roelf heeft in het voortraject ondermeer de bouw- en veiligheidsschouwen georganiseerd en begeleid. Daarnaast was hij tijdens Koningsnacht en Koningsdag namens de gemeente de primaire schakel tussen het veiligheidsteam van de organisator en de gemeentelijke organisatie. In Amersfoort werden de evenementen en activiteiten tijdens Koningsnacht en -dag erg druk bezocht, maar dat heeft, mede door goede samenwerking, crowd management en bijsturing, niet geleid tot incidenten. Amersfoort kijkt dan ook terug op een goed verlopen evenement en een prima samenwerking tussen organisatie, gemeente en veiligheidspartners als politie, brandweer en GHOR. 

Utrecht  

CrowdProfessionals heeft, net als eerder in 2019, het crowd managementplan voor Koningsnacht-en dag voor de stad Utrecht geschreven, in opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met MediaCows. Hiervoor is de gemeente Utrecht in 2019 een samenwerking met MediaCows en CrowdProfessionals aangegaan om voor meerdere jaren het crowd management voor Koningsnacht- en dag te verzorgen. MediaCows verzorgt binnen deze samenwerking de informatievoorziening voor de bezoekers in de (binnen)stad via Led-schermen; de zogenaamde Hikers. Deze Hikers worden op de voornaamste looproutes geplaatst waarmee het publiek van actuele informatie wordt voorzien over drukte-ontwikkeling op de verschillende evenemententerreinen, maar ook andere informatie wordt langs deze weg (en via socials) gedeeld. 

Tijdens de uitvoering van Koningsnacht- en dag levert CrowdProfessionals binnen de samenwerking een crowd managementadviseur die het Veiligheidsteam en het Team Districtelijke Aanpak (TDA) van de politie adviseert over o.a. drukte en het nemen van de juiste maatregelen op het gebied van crowd management. CrowdProfessionals en MediaCows kijken, net als de gemeente en veiligheidspartners met grote tevredenheid terug op de uitvoering van Koningsnacht- en dag in de (binnen)stad van Utrecht. Tienduizenden bezoekers die de binnenstad hebben bezocht, genoten hebben van de evenementen, feest hebben gevierd en de befaamde Kleedjesmarkt (Vrijmarkt) langs zijn gegaan op zoek naar de beste koopjes. 

Dit soort massale (ticket-loze) evenementen kunnen alleen naar tevredenheid verlopen wanneer er een goede samenwerking tussen alle betrokken stakeholders is en die was er ook dit jaar weer! Het TDA heeft voor het eerst crowd management onder een nieuwe “knop” gehangen, wat goed is bevallen. Er kon een duidelijke scheiding tussen openbare orde en crowd management worden gemaakt door deze nieuwe werkwijze. Er zijn “crowd watchers” ingezet die fysiek de drukte konden ervaren en hier terugkoppelingen over gaven en er is vanuit het TDA een drone ingezet die steeds actueel een goed beeld kon geven van de drukte en publieksspreiding in de (binnen)stad. 

CrowdProfessionals wil de Gemeente Utrecht bedanken voor het vertrouwen, de prettige samenwerking in de voorbereiding en uitvoering en dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle andere betrokken stakeholders met in het bijzonder MediaCows en de politie Utrecht.  

Wij kijken nu al uit naar Koningsnacht- en dag 2023 in Utrecht!