Gemeenten waren in voorbereiding op de verkiezingen drukdoende met het voorbereiden van stembureaus op de geldende coronamaatregelen. Zaken zoals afstand houden binnen het stembureau, voldoen aan de hygiënerichtlijnen en het inrichten van loopstromen kwamen daarbij aan bod. Veilig stemmen was dit keer meer dan ooit een kwestie van crowd management!  

Van maandag 15 maart tot en met woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De officiële verkiezingsdatum is 17 maart, maar dit jaar zijn er drie dagen om het stemmen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Naast het spreiden van stemmers over drie dagen, waren gemeenten druk met het inrichten van de stembureaus aan de hand van de geldende coronamaatregelen. Om het besmettingsrisico te verlagen zijn er ook creatieve initiatieven bedacht zoals het plaatsen van extra tijdelijke en drive-through stembureaus.  

Vanwege de corona-aanpak is het van belang om aandacht te besteden aan de inrichting, routering en eventuele knelpunten. Denk bijvoorbeeld aan het maximaal aantal gelijktijdige personen dat in het stembureau aanwezig mag zijn en op basis van welke rekennorm dit bepaald wordt. Welke maatregelen, middelen en personen zet je in en hoe communiceer je gewenst gedrag naar de stemmers? Dit voorkomt discussies bij de ingang en het ontstaan van wachtrijen.  

Wachtrijen kunnen namelijk snel ontstaan, zeker bij (onverwachte) piekuren. Belangrijk dus om hierover voor te hebben gedacht. De inrichting van de wachtrij is erg afhankelijk van de locatie van het stembureau en de eventuele infrastructurele beperkingen. Een beperkt aantal netto vierkante meters binnen een stembureau leidt tot een (zeer) beperkt aantal personen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn. Er ontstaan gevaarlijke situaties wanneer de wachtrij (te) lang wordt en deze, bij gebrek aan ruimte, op het fietspad of de openbare weg komt te staan.  

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn unieke verkiezingen, gezien de huidige coronapandemie. Dit levert tevens unieke risicos op, waar de gemeente verantwoordelijk voor draagt. De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 kan dienen als het goede voorbeeld voor toekomstige samenkomsten. Ons signaal, gebaseerd op lessen uit de praktijk en projecten waar wij bij betrokken zijn: zorg dat er ook aandacht is voor wachtrijen en de situatie voor de deur bij de stembureaus!

Heb je vragen, advies en/ of hulp nodig naar aanleiding van bovenstaand nieuwsbericht? Wij staan met ons team van adviseurs klaar!