Dries Veen

Dries is jarenlang werkzaam bij de ambulancezorg in de veiligheidsregio Noord Kennemerland.  Hij is van origine verpleegkundige en heeft in zijn loopbaan diverse functie vervuld in ziekenhuizen en bij de ambulancezorg. Bij deze laatste van ambulanceverpleegkundige tot OVDG (Officier Van Dienst Geneeskundig). Hij verzorgt al jaren trainingen binnen en buiten de dienst en neemt deel aan interregionale overlegvormen. Hij is gewend om in beleidsbepalende en operationele multidisciplinaire teams samen te werken met andere hulpdiensten, gemeenten en organisatoren (GHOR).

Dries zal zich gaan inzetten om CrowdProfessionals met deze specifieke kennis te versterken door te ondersteunen bij adviesopdrachten, audits en trainingen.

Dries heeft onder andere ervaring opgedaan als:

  • Verpleegkundige;
  • Ambulanceverpleegkundige;
  • OVDG;
  • Lid GHOR;
  • Trainer

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?