Gerard Donders

Gerard heeft een carrière van 32 jaar bij de Koninklijke Landmacht als onderofficier. Van deze periode is hij de laatste 10 jaar werkzaam geweest in de veiligheidsbranche. Hij is verantwoordelijk geweest voor de bewaking/beveiliging van kazernecomplexen. Daarnaast is hij instructeur geweest van de civiele bewapende bewakers van de Landmacht. Gerard heeft opleidingen gevolgd aan de Haagse Hogeschool; Security Management (RSE), Security & Recht en Security en Techniek maar ook  IBT docent (vuurwapengebruik, aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken). Hij is docent weerbaarheid/Gevaarsbeheersing en docent gebruik Handboeien. Gerard geeft bij gemeenten trainingen, onder andere ten behoeve van buurtpreventie.

Hij is Qualified Predictive Profiler (QPP) en bezit de lesbevoegdheid Beroeps en Volwassenenonderwijs (Pedagogisch Didactische Vaardigheden).

Gerard heeft onder andere ervaring opgedaan als:

  • Gestraftenbewaker Militair Penitentiair Centrum Nieuwersluis.
  • Managementassistent Integrale Veiligheidszorg (IVZ) kazerne Seedorf en Apeldoorn
  • Instructeur IVZ/IBT
  • Profiler
  • Eigenaar/Trainer SEED
  • Diverse uitzendingen voormalig Joegoslavië waaronder voor de Europese Unie als Monitor. (European Community Monitor Mission).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?