Paul van der Aa

Paul is als politiechef jarenlang verantwoordelijk geweest binnen de voormalige politieregio Brabant Zuid-Oost voor de werkgebieden voetbal en grootschalige evenementen. Hij heeft uitgebreide (internationale) ervaring opgedaan met multidisciplinair optreden vanuit de politie op het gebied van voetbal en evenementen. Daarnaast is hij, met betrekking tot deze thema’s, ervaringsdeskundige op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheden en beleidsprocessen binnen gemeentelijke overheden.

Paul is langdurig deelnemer geweest van:

  • De (internationale) peer review onderzoeksgroep van het Lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing van de Politieacademie. Deze verrichtte in binnen- en buitenland reviews rond de inzet van politie bij voetbalevenementen. Dit in opdracht van zowel de EU-werkgroep politiesamenwerking ( PCWP: Police Cooperation Working Party) als het Ministerie van BiZa;
  • Klankbordgroepen en adviescommissies binnen de Nederlandse overheid op het gebied van voetbal en evenementen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?