Safety

Crowd management , openbare orde & veiligheid

Crowd ManagementCrowd management is het systematisch analyseren en door gerichte maatregelen reduceren van de risico’s die ontstaan wanneer zich (grote) groepen mensen ergens verzamelen.

Tot crowd management behoort ook het signaleren van ongewenste situaties en het ingrijpen voordat de zaak escaleert. Risico’s zijn moeilijk meetbaar te maken, ze moeten zo goed mogelijk ingeschat worden; in elke fase opnieuw. Elke risicoanalyse is daarom een inschatting die berust op vakkennis, analyse van eerdere, vergelijkbare evenementen en vooral ook op ervaring. Tegenwoordig zijn er ook innovatieve hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om de waarschijnlijkheid van voorspelling van gedrag en effecten van maatregelen veel beter te kunnen inschatten.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van crowd management is voorkomen dat er waar dan ook een te grote publieksdichtheid ontstaat. Idealiter zijn maatregelen onmerkbaar geïntegreerd in de organisatie, het design en omgeving zodat zij zonder problemen geaccepteerd worden. De integrale organisatie vormt daarnaast hét instrument om het aanwenden van geweld te voorkomen. Hiervoor is ervaring en vakkennis benodigd; zaken die wij bezitten.

Het model van Public safetyNiet altijd is de dichtheid het probleem. Rond crowd managementvraagstukken kan het ook gaan om:

  • risicovol collectief en/of ‘adaptief’ gedrag (gedrag van enkele wordt snel en massaal overgenomen en verwordt tot groepsgedrag)
  • een moeilijke of gebrekkige infrastructuur (smalle straten en stegen in een binnenstad)
  • de identiteit van de aanwezigen (minder validen, patiënten in een ziekenhuis, jongeren/scholieren)
  • de identiteit van het evenement of de gebeurtenis (staatsbezoek, marathon, carnavalsoptocht, festival of motorevent etc.)
  • de aanwezige- of ontbrekende voorzieningen of objecten (het design: ontbreken van adequate vluchtwegen, blokkerende hekken of afscheidingen etc.) of omstandigheden waardoor om allerlei redenen tegengestelde publieksstromen (‘cross flows’) ontstaan.

Dit betekent dat ook binnen locaties veel partijen geconfronteerd kunnen worden met een crowd management vraagstuk. Denk aan scholen, treinstations, airports, winkelcentra, binnensteden, ziekenhuizen, stadions, evenementlocaties, theaters etc.

 

Public order management, (Adang, 2007); de systematische planning voor en het sturing geven aan gebeurtenissen in het publieke domein waarbij risico’s voor verstoring van de openbare orde bestaan, ongeacht het aantal mensen dat zich verzamelt. Dit domein is primair het werkveld van de overheid, maar innovatie kan helpen verstoringen in vroegtijdig stadium te onderkennen en uitbraak te voorkomen.

Crowd management is dus onderdeel van public order management en focust zich op de begeleiding van groepen mensen met als doel het scheppen van orde en het beheersbaar maken en houden van de massa. Deze begeleiding komt vaak in de vorm van voorbereide maatregelen (hekken, verwijzingen), faciliteiten (toiletten, catering etc.) en (calamiteiten)plannen.

Crowd control; letterlijk het controleren van de massa. Het betreft het uitvoeren van de maatregelen welke binnen het crowd management zijn bedacht; gepland in de vorm van uitvoering of ingepland als noodgedwongen reactie op een groepsprobleem.

Riot control; het bestrijden van een rel. Er is een geweldsituatie gaande welke gestopt moet worden

Bij crowd control en riot control ligt de focus op het bestrijden van de ordeverstoring, terwijl bij public order management de focus ligt op alle aspecten die samengaan met het bevorderen van de openbare orde (Adang 2007 & Van de Sande 2004)

 

De meeste incidenten kunnen worden voorkomen door goede integrale voorbereiding en planning. De veiligheid van alle aanwezigen in een gebied of gebouw is van het grootste belang! Daarom is het nodig om systematisch de risico’s op te sporen, te analyseren en voorzorgsmaatregelen te nemen. Rond evenementen doet de overheid dat in het kader van de vergunningaanvraag en is het voor organisatoren goed om hierop vooruitlopend zelf al een beeld te vormen. Binnen bestaande locaties is het eveneens van belang om periodiek een risicoanalyse uit te voeren om te evalueren of het bestaande ontruimingsplan en veiligheidsplannen nog actueel zijn. Denk hierbij aan situaties waarbij verbouwingen gaan plaatsvinden (of al gerealiseerd zijn!), de bezoekersaantallen substantieel gewijzigd zijn of andere omstandigheden aanleiding geven om nog eens nadrukkelijk te kijken.

Daadwerkelijk inzicht in de eigen activiteiten, locatie en organisatie is van wezenlijk belang om risico’s tijdig te onderkennen, beleid te formuleren en adequate maatregelen te nemen. Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat social media, gebrek aan organisatie of incidenten snel en enorm versterken. Daarnaast zijn media vrijwel direct op zoek naar verantwoordelijken waarbij niet zelden publiekelijk de vraag gesteld wordt of deze persoon of personen (eigenaren, directies, bestuurders etc.) wel geschikt zijn voor hun verantwoordelijkheid.

Binnen Crowd Professionals is veel kennis en ervaring aanwezig om u te adviseren en te assisteren. Ook hebben wij innovatieve partners en kwalitatief hoogwaardige netwerken beschikbaar. Zo kunnen wij de nieuwste (gevalideerde) technieken en inzichten inzetten om te zorgen dat u daadwerkelijk invulling kunt geven aan uw verantwoordelijkheid.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Contact

Wilt u weten hoe wij onze expertise kunnen inzetten voor uw evenement, bedrijfslocatie of sportaccommodatie? Neem contact met op met Frank Wijnveld via +31 6 - 5118 6065.

U kunt ook via onderstaand formulier een terugbelverzoek aanvragen. Wij bellen u dan binnen 1 werkdag terug.

Referenties

CrowdProfessionals verricht opdrachten voor een diversiteit aan klanten. Wijnveld en Van Duijn mochten binnen de scope van deze dienstverlening voor onder meer de volgende bedrijven al opdrachten verrichten:

next
prev