Aanpak anderhalvemetersamenleving

Publiekslocaties zullen de komende tijd moeten voldoen aan de richtlijnen van de anderhalvemetersamenleving. Iedere locatie heeft een plan op maat nodig. CrowdProfessionals maakt deze plannen op basis van wetenschappelijke inzichten en haar grote praktijkkennis van crowd management. Hierbij kunnen we gebruik maken van innovatieve oplossingen als simulatiestudie en social distancing software op camera’s.

Crowd management-advies anderhalvemeternorm

Locaties die weer open willen moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Een van die richtlijnen is dat de komende tijd anderhalve meter afstand moet worden bewaard tussen bezoekers onderling en tussen bezoekers en personeel. In feite is daardoor op alle publiek toegankelijke locaties en in de openbare ruimte crowd management nodig. Dit crowd management houdt in dat:

  • analyses worden gemaakt bezoekerscapaciteit en gebruik van locaties en (deel)gebieden;
  • oplossingen worden bedacht voor situaties waarin voorzienbaar is dat de anderhalvemeternorm wordt overschreden;
  • met alle betrokken stakeholders in de omgeving wordt afgestemd hoe de aanpak van diverse locaties zich tot elkaar en tot het gebruik van de buitenruimte verhoudt;
  • een geïntegreerde aanpak wordt uitgewerkt en uitgevoerd waarbij aandacht is voor Design, Informatievoorziening en Management.

Wij kunnen grondige analyses van loopstromen en aanpassingen in de inrichting maken in samenwerking met Incontrol Simulation Software. Wij helpen locatieverantwoordelijken met het bepalen van een passende aanpak en kunnen in de uitvoering ervan een coördinerende taak oppakken.

Gefaseerde aanpak voor binnenstadsregulering

Binnen gemeenten zijn diverse netwerken actief die in dit kader verenigd moeten worden. Wij denken daarbij aan de gemeente en haar veiligheidspartners, de ondernemers en bewoners. Ook de denkkracht vanuit wetenschap, onderwijs en ondersteuning van de Techsector vormt een onmisbare schakel in dit verenigde netwerk.

De gemeente heeft een regierol in het afstemmen van de aanpak. Communicatie en het creëren van een gemeenschappelijk doel en een gezamenlijke identiteit zijn van groot belang om commitment te krijgen van alle groepen in de samenleving; “Alleen samen krijgen we Corona onder controle!”

  • Fase 1 is vergelijkbaar met een evenementenaanpak en kenmerkt zich door het analyseren van de maximale capaciteit van gebieden en gebouwen en routes. Ondernemers hebben zelf intussen de verantwoordelijkheid om de maximale “coronacapaciteit” van hun bedrijfsgebouw, hotel, restaurant, winkel of theater vast te stellen en met hulp van de Argaleo DigiTwin App kunnen wij snel bepalen wat de corona-capaciteit van de openbare ruimte is. Op basis hiervan vormen wij het crowd managementconcept voor de binnenstad en maken veilig winkelen en verblijven mogelijk!
  • Parallel start Fase 2, die beoogt om op de langere termijn de in fase 1 genomen maatregelen te transformeren naar een meer bestendige uitvoering en gelijktijdig de benodigde resources af te schalen. Lokale bestuurders hebben in deze fase een boegbeeldfunctie naar hun burgers, maar dat geldt ook voor ondernemers- en winkeliersverenigingen.
  • Communicatie is een randvoorwaarde die in beide fasen van groot belang is. Alle groepen in de samenleving moeten betrokken worden in het concept, het hoe én het waarom. Alleen door gedeeld commitment wordt bereikt wat nodig is!

In Fase 1 nemen wij het voortouw in het ontwerpen van het crowd managementconcept en het bepalen van de benodigde inzet van mensen, middelen en maatregelen, Wij zijn ook in staat om in Fase 2 als projectmanager op te treden die als centrale verbinder tussen partijen zorgt voor het initiëren van de processen die nodig zijn om de diverse fasen te starten, te doorlopen en af te sluiten. Onze adviseurs zijn, op basis van kennis en ervaring, goed in staat om binnen de dynamische omgeving van deze publiek-private samenwerking een optimale bijdrage te leveren. Ook begrijpen wij het bestuurlijke proces, zodat wij onze rol op de juiste wijze vervullen.

Wij begeleiden steden succesvol naar het nieuwe normaal!