Capaciteitsberekeningen

Het berekenen van de maximale capaciteit is van belang voor veiligheid, ontruiming en de winstgevendheid van uw evenement.

Rond de verstrekking van locatie- en evenementvergunningen speelt de maximaal veilige capaciteit een grote rol. De capaciteit is essentieel voor de haalbaarheid van ontruimingsplannen én de positieve beleving van bezoekers. Ook in financieel opzicht is het van belang om het maximale uit de locatie of het evenement te halen. 3.000 bezoekers meer of minder betekent veel in omzetkansen.

Geavanceerde simulatiesoftware

Risicoanalyse door CrowdProfessionalsCrowdProfessionals biedt ondermeer inzicht in de maximale- ofwel veilige capaciteit middels innovatieve simulatiesoftware. Met behulp van deze simulatiesoftware brengen wij de mogelijkheden en beperkingen van uw locatie, evenement of stadsevenement volledig in beeld. Ook alle evenementbijzonderheden (horeca, podia, kassa’s, toiletten etc.) worden meegenomen in de simulatie zodat een totaalbeeld ontstaat. Tegelijkertijd ontstaat inzicht in het netto beschikbaar vloeroppervlak en de ‘flessenhals’- of knelpunten. Vervolgens kunnen wij diverse scenario’s simuleren en analyseren (in- en uitstroommodel, ontruiming etc.).

Zo blijkt duidelijk wat de maximaal veilige capaciteit is en waar probleemgebieden en verbeterpunten zitten. De uitkomsten komen niet alleen in de vorm van cijfers, maar worden ook zichtbaar gemaakt door middel van 2D en 3D video output. Steeds weer merken wij dat hierdoor inzichten direct sterk verbeteren.

Simulatie-uitkomsten geven zicht op de mogelijke maatregelen die helpen de doorstroming van mensen en het verblijfscomfort te verbeteren en risico’s te verkleinen. Inhoudelijk adviseren wij u over deze oplossingen en benodigde instrumenten en desgewenst regisseren wij de implementatie. De capaciteitsberekeningen kunnen uitgevoerd worden voor locaties of evenementen, maar ook kunnen wij inzicht geven in de dynamiek van een stadsdeel; bijvoorbeeld rond Jazzfestivals of optochten. De simulatie-uitkomsten verrijken de risicoanalyses. Zij vormen tezamen de onderlegger voor crowd management-, ontruimings- en integrale veiligheidsplannen. Meermaals hebben wij hiermee de combinatie van organisatoren, gemeente, politie en hulpdiensten begeleid.

Met simulatie kunnen ook de beste posities bepaald worden voor commerciële diensten als horeca, winkels e.d.;

  • Hoeveel personen passeren op welk moment op welk punt en
  • Hoe kunnen zij daar snel iets kopen zonder dat er stremming of blokkade optreedt en
  • Hoe is de organisatie in staat om zoveel mogelijk bezoekers adequaat te servicen?

Zo vergroot simulatie dus niet alleen de veiligheid, maar ook commerciële kansen!