Crowd Management Advies

Crowd management wordt steeds belangrijker in een maatschappij die steeds hogere eisen stelt aan bestuurders, organisatoren en verantwoordelijken als het gaat om veiligheid en het welzijn van mensen.

Van planning naar uitvoering

Ingrijpende incidenten hebben meermaals het belang van professioneel crowd management aangetoond. In de huidige tijd waarin de (social) media snel misstanden of risico’s in beeld brengen wordt de aansprakelijkheid van bestuurders en andere verantwoordelijken direct publiekelijk besproken. Daarom is het essentieel om een gedegen (integrale) voorbereiding te doorlopen, een professioneel en goed onderbouwd beleid te formuleren en het daarop gebaseerde plan stringent uit te voeren. Periodieke risicoanalyse en evaluatie maken net als een voortdurende drang naar innovatie en kennisvergaring wezenlijk onderdeel uit van het professionele proces. Binnen CrowdProfessionals worden kennis en ervaring gecombineerd met een netwerk van innovatieve partners en kennisspecialisten.

imagesCrowd management start met een professionele voorbereiding. Architecten denken bijvoorbeeld in de designfase al na over publieksstromen. Als verantwoordelijke voor een bestaande locatie of een (tijdelijk) evenement wilt ook u de risicogebieden in uw vestiging, evenement of verantwoordelijkheidsgebied kennen. Analyse van deze gebieden wordt gekoppeld aan adequate oplossingen ter vermindering van risico’s. Een goed crowd managementplan en -beleid gebaseerd op een gedegen risicoanalyse verminderd risico’s pro actief. Voorwaarde om dit goed te kunnen organiseren is optimaal inzicht.

Afstemming & samenwerking

Omtrent het crowd managementplan en de daarop gebaseerde plannen en aanpak dient zeer nauwe afstemming en samenwerking te zijn met onder meer:

  • Gemeente en politie
  • Overige hulpverleners als brandweer en GHOR
  • Commerciële en andere relevante stakeholders

Idealiter nemen deze partijen al deel aan de fase waarin risico’s in beeld worden gebracht en geanalyseerd. Dit zorgt er voor dat de samenwerking en afstemming van meet af aan aanwezig is en dat inzichten rond bijvoorbeeld vergunningverlening voor alle betrokkenen direct helder en transparant zijn. Dit verkort doorlooptijden en verbetert onderling begrip. Ook biedt samenwerking in deze fase al een gemeenschappelijke basis voor latere uitvoering en evaluatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

CrowdProfessionals kan u hierin op diverse terreinen en manieren advies en ondersteuning bieden. Wij brengen risico’s professioneel en overzichtelijk in kaart met onze risicoanalyse systematiek, en wij ondersteunen u bij het maken van crowd management-, ontruimings- en beveiligingsplannen (of verzorgen dit geheel voor u).

Voorafgaand aan de risicoanalyse kunnen wij met behulp van simulatiesoftware optimaal inzicht bieden als een basis voor beleid en planvorming. De software simulatietool biedt inzicht aan alle stakeholders; bijvoorbeeld vergunningverleners en verantwoordelijken voor veiligheid.

Een evenement is geen incident: alle partijen hebben 1 doel en dat is het maximaal en goed doordacht organiseren van de activiteit of locatie. Wij zijn vertrouwd in het bespreken van risicoanalyses en plannen met lokale overheden en politie. Graag verzorgt CrowdProfessionals de afstemming met deze partijen voor u.