Mensen met een beperking in de crowd

Mensen met een beperking in de crowd. Mensen met een beperking zijn er altijd en overal. Voor het bepalen van de veilige (en maximale) publieksdichtheid betekent dit dat er rekening gehouden dient te worden met hulpmiddelen als een rollator, rolstoel, taststok of assistentiehond. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben gebruiken meer beweegruimte of bewegen zich langzamer voort. Door het VN-Verdrag Handicap bent u verplicht om mensen met een beperking zo inclusief mogelijk te laten deelnemen. De verplichting leidt tot vragen als: “Wat is er nodig en hoe organiseren we dat dan?” Toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij crowd management vraagt om inhoudelijke kennis en specialisme.

Crowd management

Crowd management is het systematisch analyseren en door gerichte maatregelen reduceren van de risico’s die ontstaan wanneer zich groepen mensen ergens verzamelen. Tot crowd management behoort ook het managen of beheersen van de mensenmenigte. Doordat mensen met een beperking deel uit maken van de menigte en zij wat kwetsbaarder zijn dan anderen, is het van groot belang om ook met hen rekening te houden. Het is belangrijk om op de volgende aspecten in te spelen:

  • het bevorderen van gastvrijheid voor- en de bejegening van mensen met een beperking;
  • het zorgen voor voldoende specifieke voorzieningen zoals een rolstoeltoegankelijk toilet, duidelijk begrijpbare signing en eventuele zichtplaatsen;
  • het voorbereiden van de organisatie en locatie op de aanwezigheid van mensen met een beperking bij een calamiteit;
  • faciliteren van betere bereikbaarheid van bars, outlets, verkooppunten e.d.

Maatregelen op het gebied van inrichting, informatievoorziening en organisatie moeten hand in hand gaan en een logisch geheel vormen. Om maatwerk te kunnen bieden is een beleid rondom toegankelijkheid voor mensen met een beperking nodig en zullen de uitkomsten daarvan naadloos moeten aansluiten op toekomstige plannen.

Risicoanalyse, capaciteitsanalyse en simulatiestudie

Risico’s zijn soms moeilijk meetbaar te maken. Ze moeten evenwel zo goed mogelijk ingeschat worden om de juiste inrichting, informatie en organisatie aan te bieden; in elke fase (instroom, verblijf en uitstroom) opnieuw. Alleen dan kan de gast, bezoeker of klant gastvrij en goed ontvangen worden. Elke risicoanalyse is een inschatting die berust op vakkennis, analyse van eerdere, vergelijkbare evenementen en vooral ook op ervaring en inzicht.

Wij gebruiken hiervoor ondermeer de analysemethoden van de Britse Prof. Dr. G. Keith Still; de RAMP-analyse en de DIM-ICE-methodiek en in meer complexe situaties verrijken wij de handmatige analyses vaak ook met nadere simulatiestudie. Uit de analyses en de output van simulatiescenario’s ontstaat vervolgens zicht op de uiteindelijke planvorming waarin de effectieve inzet van mensen, middelen en maatregelen geregeld is. Binnen deze (risico)analysemethoden moet ook aandacht zijn voor de aanwezigheid van minder validen en mensen met een andere beperking. Dit wordt vaak vergeten.

Voor goede ontvangst en optimale veiligheid van mensen met een beperking moet ook goed gekeken worden naar de veilige maximumcapaciteit van (deel)gebieden. Wij verrichten vrijwel dagelijks capaciteitsanalyses voor gemeenten, organisatoren van evenementen, stadions, musea, (hoge)scholen en beheerders van andere locaties.

Onze adviseur toegankelijkheid is Marianne Dijkshoorn. Marianne schreef het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ en geldt als specialist op dit gebied. Wij plannen de capaciteit op het gebied van toegankelijkheid zo dat verblijf aangenaam is, commerciële- en facilitaire voorzieningen goed bereikt kunnen worden en toch het maximale uit de locatie gehaald wordt.

Veiligheidsplan en crowd managementplan

Veiligheidsplannen maken wij dagelijks. Kijk ook eens naar ons Integraal Organisatie Plan. Waarin alle facetten in 1 overzichtelijk plan bijeen gebracht worden. Wij nemen altijd de aanwezigheid van mensen met een beperking mee. Veel minder bekend (en minder gebruikt) is het aparte crowd managementplan. Dit plan wordt vaak bij zeer grote publieksevenementen of –locatie gevormd om goed zicht te krijgen op de te verwachten publieksstromen, dichtheden en daar optimalisatie in aan te brengen. Het plan verbindt de basisgegevens van het evenement of de locatie (verwacht aantal bezoekers/aanwezigen, inrichting, routes, gebieden publieksstromen, publieksprofiel, omgeving en activiteiten) met de risicoanalyse en de daaruit voortvloeiende eisen aan inrichting, informatie en organisatie. Het vormt tevens de basis voor noodplannen. Ook bij deze plannen is het meenemen van minder validen en mensen met een andere beperking van groot belang.

Beleid m.b.t. ontvangen mensen met een beperking

Mensen met een beperking staan bekend dat zij veel vragen stellen. Dat moet ook wel, want zij willen voorbereid zijn op hetgeen gaat komen. Het is goed om daarbij een duidelijk (communicatie)beleid te hebben betreffende de ondersteuning en ontvangst van mensen met een beperking. De basis is dat er duidelijk gecommuniceerd wordt wat er geregeld is. Daarnaast is het belangrijk om in het beleid ook de grenzen aan te geven; maak duidelijk wat er kan en geregeld is, maar vertel ook wat er niet kan!

Faciliteiten mensen met een beperking

Als mensen met een beperking op een locatie komen willen zij, net als ieder ander, het doel van de dag bereiken. Een doel kan zijn om een evenement bij te wonen of om een voorstelling te zien. Het evenement begint bij de ‘eigen’ voordeur. Vraag 1 is of er goed toegankelijke mobiliteitsvoorzieningen bedacht zijn en er een goede entree mogelijk gemakt is. Eenmaal binnen moeten basisvoorzieningen als de horeca of het toilet goed geregeld zijn. Hoe toegankelijk zijn deze? Als het dan gaat om het evenement of de voorstelling is ondermeer de vraag: Zijn er plaatsen en hulpmiddelen beschikbaar om te show te bekijken? Denk hierbij aan alle soorten doelgroepen van mensen met een beperking: denk aan mensen met een fysieke-, visuele-, auditieve en mentale beperking. Onze adviseurs ondersteunen u hiermee.

Ontruiming

Bij de aanwezigheid van mensen met een beperking moet je ook gaan denken aan hoe je mensen met een beperking in veiligheid kan brengen bij een calamiteit. Vluchtroutes moeten drempelvrij zijn en te allen tijde toegankelijk. Het is belangrijk om in het veiligheidsplan ook inhoudelijk te beschrijven hoe je om gaat met de aanwezigheid en evacuatie van mensen met een beperking.

Beleid over mensen met een beperking is belangrijk

Het is dus belangrijk om vanuit meerdere oogpunten te denken aan hoe je mensen met een beperking goed kan ontvangen. Dit vereist een doordacht beleid met waarin alle facetten alle meegenomen zijn; van aankomst op locatie en binnenkomst tot aan het verlaten van de locatie. Wij staan u daarin graag bij!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Contact

Wilt u weten hoe wij onze expertise kunnen inzetten voor uw evenement, bedrijfslocatie of sportaccommodatie? Neem contact met op met Frank Wijnveld via +31 6 - 5118 6065.

U kunt ook via onderstaand formulier een terugbelverzoek aanvragen. Wij bellen u dan binnen 1 werkdag terug.

Referenties

CrowdProfessionals verricht opdrachten voor een diversiteit aan klanten. Wijnveld en Van Duijn mochten binnen de scope van deze dienstverlening voor onder meer de volgende bedrijven al opdrachten verrichten:

next
prev

 

 

 

 

 

 

Vragen of meer informatie?

Stuur ons een bericht. Wij bellen of mailen u binnen 1 werkdag terug.