Mobiliteitsvraagstukken

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van de crowd managementplanning.

Goede planning van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met effectieve communicatie en goede uitvoering, essentieel voor de kwaliteit van mobiliteit. Stremming van verkeer door uitval, gebrekkige infrastructuur of planning en slechte communicatie aangaande vervoersmogelijkheden resulteren en mogelijkerwijs in problemen of incidenten.

Goede informatievoorziening cruciaal

Informatievoorziening speelt een wezenlijk belangrijke rol in de spreiding en beheersing van verkeersstromen. Communicatie is volwaardig onderdeel van het gastvrijheidsconcept. Bezoekers moeten snel, eenvoudig en duidelijk informatie kunnen vinden of aangeleverd krijgen aangaande reismogelijkheden, parkeervoorzieningen, routes en alternatieven. Waar mogelijk moeten aanpassingen op de dag van uitvoering de bezoeker ook kunnen bereiken.

Doelstelling is om potentiële problemen pro actief te voorkomen en de bezoeker optimaal te servicen. De beleving van het bezoek aan een evenement of locatie begint bij vertrek thuis en eindigt daar ook weer. Alles tussen die twee momenten moet zo goed mogelijk geregeld zijn.

CrowdProfessionals analyseert voor u welke maatregelen het best genomen kunnen worden met betrekking tot verkeer en vervoer. Ook adviseren wij omtrent verkeersplan, spreiding, communicatie omtrent mobiliteit, te nemen verkeersmaatregelen en de operationeel in te zetten dienstverlening. Denk hierbij aan verkeerregelaars, afzettingen, omleidingen, bebording en openbaar vervoer.