Veiligheidsplannen

Wij leggen in het veiligheidsplan alle afspraken vast tussen de betrokken partijen zodat de communicatie en organisatie duidelijk en gestroomlijnd verloopt.

Veiligheidsplan als onderdeel van de vergunningsaanvraag

Bezoekersintensiteitsanalyse van het Stratumseind en Stadhuisplein Eindhoven tijdens de crowd management planning en scenariovorming van Koningsdag 2013

Bezoekersintensiteit van het Stratumseind en Stadhuisplein Eindhoven tijdens de scenarioanalyse van Koninginnedag 2013

Rond evenementen is het goed om een conceptplan al deel te laten uitmaken van de eerste vergunningsaanvraag. Hiermee start ook direct de uitwisseling van inzichten tussen overheid en organisator.

Als eindverantwoordelijke voor een locatie of (stads)evenement bent u primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van de bezoekersstromen. Met het opstellen van het veiligheidsplan maakt u inzichtelijk hoe u anticipeert op de geïdentificeerde risico’s, maar daarnaast ook hoe u de aanpak en bestrijding efficiënt organiseert. Ook de integratie met hulpdiensten wordt hierin meegenomen.

CrowdProfessionals adviseert, implementeert of regisseert voor u de volgende zaken:

  1. Crowd management advies en beleidsplan
  2. Capaciteitsanalyse
  3. Risicoanalyses
  4. Beveiligingsplan incl. inzetplannen, incidentenaanpak, brandveiligheid, medische voorzieningen e.d.
  5. Ontruimingsplan

Bij specifieke vragen kunnen wij ook partners binnen ons netwerk inschakelen om uw doelstellingen te realiseren. Daarbij kan de inzet van innovatieve oplossingen in uw geval de sleutel tot succes zijn. CrowdProfessionals beschikt over vele innovatieve oplossingen in relatie tot crowd management, safety & security.