Sports & Event Care

Wij zijn zeer ervaren binnen de wereld van sport en evenementen. Niet alleen in stadions of arena’s en evenementlocaties, maar ook hebben wij ervaring met grootschalige (stads-) evenementen.

VoetbalstadionWij ontzorgen u ook bij hospitality vraagstukken met:

  • Facilitaire dienstverlening
  • Ondersteuning en advies
  • Financiële risicoanalyses en advies

Met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en stadionexploitatie binnen het internationale voetbal zijn wij zeer bekend met alle uitdagingen. Wij kennen de cultuur en regelgeving. Wij zijn in staat om op snelle wijze een totale audit van de operationele organisatie te verrichten. Met behulp van ons 3-fasenmodel, wat bij meerdere clubs al met succes werd toegepast, bieden wij snel inzicht in uw operationele organisatie, situatie, uitdagingen en mogelijkheden.

Wij adviseren u graag in de omvorming van uw organisatie tot een efficiënt geheel. Gastvrijheid is in onze aanpak een belangrijke kernwaarde. De doelstelling is de gastvrijheid en klantwaardering te laten toenemen, waarbij omzetkansen groeien. Serviceverlening en gastvrijheid leiden in deze aanpak tot een verhoogde veiligheid en veiligheidsbeleving. Het sportevenement wordt daarnaast meer een totaal-evenement waar gasten langer zullen verblijven.

StadionconcertDe uitgangspunten en aanpak die wij binnen de wereld van betaald voetbal ontwikkeld hebben kunnen wij vanzelfsprekend ook toepassen binnen andere sportomgevingen en andere evenementen; niet voor niets combineren politie-eenheden het taakgebied ‘voetbal’ veelal met ‘evenementen’. Wij kennen de uitdagingen welke spelen rond stadsevenementen en evenementen in het buitengebied of binnen specifieke locaties. CrowdProfessionals kan u ondersteunen en adviseren; niet alleen vanuit onze eigen ervaring en kennis, maar ook door ons netwerk en partnerships met innovatieve bedrijven.

Coördinatie, ondersteuning en advies

Vaak gaapt er rond (sport)evenementen een gat tussen enerzijds de overheid en anderzijds de organisator van evenementen. Voor OOV-ambtenaren, evenementcoördinatoren van gemeenten politie, brandweer en GHOR is het vaak lastig om goed inzicht te verkrijgen in het evenement; zowel voorafgaand in de vergunning- of preparatiefase, als tijdens en na het evenement. Veel organisatoren vinden het lastig om alle zaken met de diverse overheidsdiensten goed, en naar tevredenheid, te coördineren. Men heeft niet altijd een goed beeld van de vereisten om te komen tot zaken als:

  • Risicoanalyse en de voorliggende risicoscan aan de zijde van de overheid (leidend tot de risicoclassificatie)
  • Een capaciteitsanalyse (hoeveel bezoekers kunnen veilig aanwezig zijn?)
  • Een geanalyseerd en integraal opgezet ontruimings-/calamiteitenplan
  • En daarop gebaseerde effectieve veiligheids-, communicatie en mobiliteitsplannen met daarin een beredeneerde inzet van beveiliging, medicals en ander personeel (crowd management staff etc.)
  • Draaiboeken

Daarnaast is men niet altijd bekend of vertrouwd met de taal, afkortingen en gebruiken binnen gemeentelijke diensten, politie en overige hulpdiensten. Ook vindt men het lastig een integrale organisatie op te zetten rond het evenement, de activiteit of de locatie. Crowd Professionals ontzorgt u op deze gebieden Wij hebben ervaring met de interactie tussen organisator (of evenementenlocatie) en de diverse overheidsdiensten. In het geval van grote evenementen gaan wij altijd voor het model van een integrale organisatie met bij voorkeur een multidisciplinair veiligheidsplan als kerndocument tussen partijen. Bij kleinere evenementen maken wij voor u vooral sluitende afspraken voor back-up rond de activiteiten.

Bij de capaciteit en risicoanalyses wordt door ons vaak gebruik gemaakt van innovatieve simulatie software. De resultaten van de analyses worden gepresenteerd in Excel-vorm en in 2D en 3D video’s waardoor inzichten direct verbeteren. Zo kan preparatie per scenario met alle stakeholders efficiënt plaats vinden. Wij brengen voor u de te verwachten publieksbewegingen in beeld zodat onder meer de meest kansrijke horecaposities gekozen kunnen worden. Ook kan door middel van simulatie bijvoorbeeld een calamiteitenroute geanalyseerd worden.

Crowd Professionals beschikt over een aantal partners in het werkveld van sport en evenementen. Wij kunnen voor u binnen dat netwerk partners betrekken op het gebied van horeca (publiekscatering en VIP-catering), beveiliging, cameratoezicht, medische inzet en verkeersregelaars.

Drukverdeling deel binnenstad tijdens Koninginnedag 2013

Crowd Professionals kan voor u als gemeente of politie-eenheid advies of begeleiding rond evenementen bieden. Wij hebben meerdere adviseurs die een politie-achtergrond hebben en ervaren zijn met de opzet en aanpak van grootschalig en bijzonder optreden. Ook ondersteunen wij gemeenten op het gebied van beleid en operationele processen rond sport en evenementen.

[su_youtube url=”www.youtube.com/embed/pp2UxxEGmt4?rel=0″]

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Contact

Wilt u weten hoe wij onze expertise kunnen inzetten voor uw evenement, bedrijfslocatie of sportaccommodatie? Neem contact met op met Frank Wijnveld via +31 6 - 5118 6065.

U kunt ook via onderstaand formulier een terugbelverzoek aanvragen. Wij bellen u dan binnen 1 werkdag terug.

Referenties

CrowdProfessionals verricht opdrachten voor een diversiteit aan klanten. Wijnveld en Van Duijn mochten binnen de scope van deze dienstverlening voor onder meer de volgende bedrijven al opdrachten verrichten:

next
prev