Sport, Voetbal, Stadions en Arena’s

Door onze ervaring in de topsport en ons internationale netwerk binnen de sportwereld, doen wij nog dagelijks nieuwe inzichten en kennis op rondom de organisatie van sport- en stadionevenementen. Hierdoor kunnen wij u maximaal ondersteunen.

Veiligheid & voetbal

Bij CrowdProfessionals zijn adviseurs actief die jarenlang op topniveau hebben gewerkt op het gebied van sport- & evenementenbeleid binnen de topsportwereld, de politie en andere diensten rondom topsportevenementen. Wij zijn volwaardig gesprekspartner voor alle actoren in het veiligheidsproces rondom voetbal en kunnen klankborden met alle stakeholders. Er is binnen Nederland geen andere organisatie die adviseurs kan inzetten met jarenlange operationele ervaring binnen zowel de sportbond, de club, het stadion, de gemeente en de politie. Tel daar ons netwerk bij op en wij zijn dé partner voor advisering, begeleiding of omvorming van uw processen!

CrowdProfessionals staat voor maatwerk waarbij het gastvrije gezicht van de club en het stadion voorop staat. Klantvriendelijkheid en gastvrijheid zijn centrale thema’s zonder daarbij afbreuk te doen aan professionele veiligheid; steeds wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving vanuit de overheid en de regelgeving vanuit de sportbonden. Wij hebben ondermeer zeer goed inzicht in de bestaande regelgeving vanuit de FIFA, de UEFA en de nationale voetbalbonden. Daarbij kennen wij de lokale wensen, eisen en voorwaarden vanuit gemeenten, politie en andere stakeholders. U heeft aan ons een partner op het absolute topniveau!

Stadionexploitatie

Een evenement of concert in het stadion organiseren, feesten en partijen hosten of Banqueting activiteiten opzetten in het stadion? Er zijn vaak allerlei ideeën die bijdragen aan verdere opbouw van de club en/of het stadion. Haalbaar of niet? Wij kunnen u adviseren; zowel bij de bedrijfsinterne gedachtevorming en procesopzet als in uw gesprekken met overheden en andere betrokkenen.

Vaak zijn er legio ideeën, maar is haalbaarheid moeilijk vast te stellen. Wij hebben veel van deze processen al doorlopen; zowel zelf als met klanten. Wij kunnen u dan ook vanuit onze ervaring en inzichten begeleiden in het verder vormen van ideeën omtrent reële mogelijkheden van het stadion en de invulling van exploitatie. Daarnaast bieden wij u, desgewenst, inzicht in de financiële gevolgen van keuzes en opties.

Organisatie- & locatie audit en verbeterprocessen

Vanuit CrowdProfessionals hanteren wij een drie-fasenmodel om een duidelijk beeld te geven van kansen, beperkingen, bedreigingen en quick-wins van uw organisatie, club, stadion of locatie. Vaak lopen processen jarenlang door terwijl zij inefficiënt, gastonvriendelijk en/of onnodig duur zijn. Het is vaak lastig om dit vanuit de eigen organisatie vast te stellen.  Wij auditen uw stadion- en veiligheidsorganisatie snel en objectief. Daarbij bieden we effectieve verbetervoorstellen en begeleiden de implementatie van maatregelen. Zo heeft u snel objectief inzicht in de situatie van uw organisatie en kan snel effect worden bereikt. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in het vormen van de integrale processen en de bijbehorende contacten.