Strippenkaart voor gemeenten

Gemeente biedt organisatoren de helpende hand met de strippenkaart

Iedere gemeente kent ze: evenementenorganisatoren die mooie en maatschappelijk relevante initiatieven nemen, maar minder expertise in huis hebben op het gebied van veiligheid. Terwijl de gemeente steeds scherper en kritischer is in de beoordeling, wordt het voor deze organisaties soms moeilijk om nog aan de eisen te voldoen. CrowdProfessionals biedt een oplossing waarbij de gemeente op afstand blijft maar toch de helpende hand biedt: de strippenkaart voor ondersteuning van organisatoren.

Hoe werkt het?

De gemeente koopt een hoeveelheid strippen in bij CrowdProfessionals en doneert vervolgens een aantal strippen aan een lokale evenementenorganisator. Iedere strip vertegenwoordigt de waarde van 1 uur ondersteuning. De organisator verkrijgt vanuit de gemeente dus het recht op een aantal uren (strippen) ondersteuning bij de planvorming in aanloop naar het evenement en/of de vergunningenprocedure. Vaak zijn 5 strippen al ruim voldoende om de kwaliteit van risicoanalyse/-bewustzijn en planvorming sterk te verbeteren.

Met gemeenten die gebruik maken van de strippenkaart hebben wij vooraf overleg over de opzet van het lokale beleid en inrichting van de veiligheidsplannen (format) zodat de plannen passen in het lokaal beleid en er rekening gehouden wordt met (lokale) eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook facturatie van de strippen vindt plaats richting gemeente en pas nadat zij door de organisator in kwestie verzilverd zijn.

Wat is het voordeel voor gemeenten en organisatoren?

Gemeenten die al gebruik maken van deze methodiek geven aan dat het een groot voordeel is dat zij met het verstrekken van de strippen de vaak wat kleinere organisatoren kunnen aanmoedigen om een betere risicoanalyse, veiligheids-, mobiliteits- en/of ontruimingsplan voor hun evenement te maken als onderdeel van de vergunning aanvraag; zonder dat de gemeente zelf direct betrokken is. Het wordt als prettig ervaren dat de gemeente niet alleen eisen stelt aan de organisator, maar ook een helpende hand biedt en concreet investeert in de professionalisering. Een bijkomend voordeel is dat de toetsing van de aanvraag en de bijbehorende plannen door de gemeente efficiënter wordt.
Omdat evenementen vaak ook belangrijk zijn voor de stad of dorp en de lokale gemeenschap draagt deze ondersteuning vanuit de gemeente direct bij aan het behoud van lokale organisatiekracht én een goede preparatie op het veilig verloop van activiteiten. Zo geven bijvoorbeeld ook de hulpdienstpartners aan blij te zijn met de betere plannen, de toegenomen deskundigheid en preparatie én duidelijker communicatie vanuit de zijde van organisatoren.

Kwaliteit in advies en operationele begeleiding

De adviseurs van CrowdProfessionals zijn vakspecialisten die op de hoogte zijn van de regelgeving en normen en dagelijks in de praktijk professioneel actief zijn binnen de evenementensector. Zij spreken niet enkel de taal de taal maar, begrijpen ook de belangen van alle stakeholders. Doordat zij onafhankelijk opereren kunnen zij steeds het beste advies en de meest actuele en optimale begeleiding bieden.

Voor welke producten geldt de strippenkaart?

  • Begeleiding bij de planvorming op het gebied van veiligheid en mobiliteit.
  • Ondersteuning bij de vergunningaanvraag binnen de lokale kaders.
  • Operationele coaching en begeleiding van veiligheidsverantwoordelijken tijdens de uitvoering.

Wat kost het?

We bieden de strippenkaart aan in 3 varianten (alle bedragen zijn exclusief BTW):

Small                        5 strippen         €     700,00       140 euro per strip

Medium                  10 strippen          €  1.350,00      135 euro per strip

Large                      20 strippen           € 2.600,00      130 euro per strip

Bij iedere variant bepaalt de gemeente het aantal strippen dat aan een organisator ter verzilvering wordt aangeboden. Bij een gemiddelde besteding van 5 strippen kan bij de afname van de 20 strippenkaart de ondersteuning meerdere producten beslaan of aan meerdere organisatoren ondersteuning worden geboden.